ДВ 2011

ДВ 29 от 08.04.2011

В ДВ бр.29 от 08.04.2011 са обнародвани: 1) Изменение и допълнение на ПМС  № 17/2007 …

Мария Радева|Автор
8 апр. 2011

В ДВ бр.29 от 08.04.2011 са обнародвани:

1) Изменение и допълнение на ПМС  № 17/2007  за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

2) ПМС № 79/31 март 2011  за създаване на Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“ Тук

 

Оставете първия коментар