НРД 2013

Заплащане на медицинската помощ през 2013

Започна обнародването на измененията в нормативните актове, регулиращи оказването на медицинска помощ на здравноосигурени лица…

Мария Радева|Автор
18 дек. 2012

Започна обнародването на измененията в нормативните актове, регулиращи оказването на медицинска помощ на здравноосигурени лица през 2013.

В два последователни броя на ДВ – 99 и извънредния брой 100 – са обнародвани изменения в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Разширяват се дейностите, заплащани от НЗОК.

Обнародвани са и изменения в:

Наредба № 26 от 2007 за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Наредба № 39 от 2004 за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 38 от 2004 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Измененията влизат в сила от 01.01.2013.

Оставете първия коментар