Аргументи и коментари

Записът на заповед – юридически инструмент или стил на управление

Подписани записи на заповед в полза на МЗ са тема на публикации в печатни и…

Мария Радева|Автор
28 мар. 2011

Подписани записи на заповед в полза на МЗ са тема на публикации в печатни и електронни медии. В парламентарния контрол от 25.03.2011 министъра на здравеопазването отговори на въпрос от н.п. Мая Манолова относно записи на заповед в полза на Министерството на здравеопазването. „Тя припомни, че на 14-ти март директорите на 36 общински болници бяха извикани в Министерство на здравеопазването да подпишат записи на заповеди, с които се задължават да платят безусловно суми, вписани от представител на самото ведомство. Автор на документа е директорът на дирекция Бюджет и финанси в МЗ, уточни тя и запита какви мерки ще вземе министърът за преустановяване на тези практики. Министърът информира, че е назначил проверка по случая и обеща повече информация в края на следващата седмица, след приключването на проверката. „Не трябва да се драматизира и в никой случай да не се мисли, че министерството е искало да вземе пари от работещи болници”, заяви той.” – цитат от www.zdrave.net.

По същата тема е и съобщение от 25.03.2011 на сайта на МЗ, в което е публикуван официалния отговор на министъра: „Във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви уведомявам, че с моя Заповед РД-23-07/21.03.11 г. в МЗ е назначена проверка по случая. След приключването й ще мога да Ви дам по-подробна информация.”

 Припомням тези факти, за да задам някои въпроси при следните уточнения:

 1)                  Записът на заповед е търговски инструмент, в който се съдържа безусловно обещание едно лице да  плати определена сума пари на друго лице. По презумпция записът на заповед е средство за доброволно и предварително уреждане на финансови отношенията между определените субекти. В тази връзка за какво общинските болници са задължени на МЗ?

2)                  Записът на заповед може да задължи физическо или юридическо лице. В зависимост от конкретния договор за управление управителите на общинските болници, които са еднолични общински дружества, разполагат с различни възможности да задължават юридическото лице (болницата). В случай, че лице подпише подобен търговски инструмент без необходимите правомощия, то се приема, че лицето се е задължило лично. Някой – МЗ или управителите – съобразиха ли договорите си за управление, когато им е предлагано да подписват записите на заповед?

3)                  По дефиниция записът на заповед е абстрактна правна сделка, т.е. наличието / липсата на основание е правно ирелевантно. Но когато задължените лица са 36 общински болници, а бъдещ получател на сумите – МЗ – интерес представлява въпросът Каква е конкретната цел на подписаните документи?” От различни публикации става ясно, че въпросните записи на заповед всъщност са използвани като някаква обезпечителна мярка. Не отричам правото, както на МЗ, така и на болниците да защитават правата си. Задължително условие за добро управление е точното прилагане на закона. Подобни квази-решения показват липса на професионализъм, юридическо безсилие, усещане за неограничена административна власт.

 И не на последно място недоумение буди отговорът на министъра – тепърва ще бъде извършвана проверка по случая.

 И още за писма на МЗ, будещи недоумение … следа

4 comments

 • Станислав Карагяуров

  Браво Мария за интересната статия. Тук възниква въпроса защо орган на изпълнителната власт осъществявайки своите правомощия прибягва до подобно решаване на проблеми?

  • Мария Радева

   Не искам да съм крайна в отговора на този въпрос, затова предпочитам да замълча. Но моето обяснение е или крещяща некомпетентност или административен произвол.

 • Колежке,поздравления за прекрасният и полезен сайт.Абсолютно сте права, че „…записът на заповед е абстрактна правна сделка, т.е. наличието / липсата на основание е правно ирелевантно“, но следва да се има предвид,че …“Записът на заповед е абстрактна сделка и менителничният ефект възниква при наличието на задължителните реквизити, посочени в чл. 535 ТЗ, но менителничното правоотношение не е поначало абстрактно. То възниква, за да се постигне определена цел и най-често служи за обезпечаване на вземане, произтичащо от друго каузално правоотношение. Когато записът на заповед гарантира изпълнението на задължения, произтичащи от каузална сделка, то последната трябва да е действителна.- В тази насока е Решение № 221 от 26.05.2008 г. на ВКС по т. д. № 893/2007 г., II о., ТК.
  Още веднъж поздравления и лек ден!

  • Мария Радева

   Колега! Благодарение на ежедневните професионални дискусии с вас – това решение на ВКС ми е познато. Но реших да спестя тези подробности в днешната публикация от уважение към аудиторията. Навлизаме в изключително юридически коментари, които са неразбираеми за читателите – неюристи.

Напишете коментар