ДВ 2012

Закриват се Детските експертни лекарски комисии

С изменения в Закона за здравето (ДВ 40/29.05.2012), в сила от 02.06.2012 се закриват Детските…

Мария Радева|Автор
1 юни 2012

С изменения в Закона за здравето (ДВ 40/29.05.2012), в сила от 02.06.2012 се закриват Детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК).
В Закона за здравето, както и във всички нормативни актове, съкращението ДЕЛК се заличава.

В бъдеще експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести. В тази връзка Закона за здравето задължава, срок до 08.06.2012, лечебните заведения, към които има разкрити ТЕЛК, извършващи освидетелстване (преосвидетелстване) на деца до 16-годишна възраст, да осигурят участието на специалист по детски болести в състава на ТЕЛК.

Оставете първия коментар