Съдебна практика

Задължително ли е приложение 18 към НРД 2010?

За пореден път съдилищата установяват една порочна и осъдителна практика, продължаваща вече години в системата…

Мария Радева|Автор
7 дек. 2011

НЗОК признава очевидния факт: “притурката, визирана в §14 на НРД 2010, НЕ е ОБНАРОДВАНА в ДВ”
НЗОК признава очевидния факт: “притурката, визирана в §14 на НРД 2010, НЕ е ОБНАРОДВАНА в ДВ”
За пореден път съдилищата установяват една порочна и осъдителна практика, продължаваща вече години в системата на НЗОК.

„Съгласно § 14 от ПЗР НРД 2010, неразделна част от този НРД са конкретно изброени приложения, които следва да се публикуват в притурка към ДВ. Приложение №18 се отнася за клиничните пътеки и алгоритъма, който установяват при хоспитализацията. По делото е представено удостоверение от 22.03.2011 г., издадено от Гл. редактор на Държавен вестник, от което безспорно се установява, че притурката по § 14 от НРД 2010 г. не е публикувана. В този смисъл съдът приема, че правилата установени с приложение №18 “Клиничнипътеки”, представляващи индикации за хоспитализация по изброените клинични пътеки и конкретно КП №217, не са станали общоизвестни по предвидения в НРД 2010” Следователно не са били задължителни за спазване норми. Какво следва от този очевиден факт?

Още през май 2011 написах: „Приложенията към НРД 2010 (както и към 2011) не са обнародвани по надлежния ред в ДВ и не са част от действащото право. Административните санкции, наложени за неизпълнение на изискванията на приложенията, са незаконосъобразни

В началото на 2011 започнах да задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД 2010? Питах включително и редакцията на ДВ, както и НЗОК – последва …. мълчание.
Отговорът на зададения от мен елементарен въпрос го знаех предварително, знаеше го и НЗОК, но той трябваше да бъде разбран и от лечебните заведения. За мен премълчаните отговори имат научен интерес. За лечебните заведения обаче – от същите тези отговори зависи законосъобразното налагане или не на администативни санкции по реда на ЗЗО (в някои от случаите в сериозни размери).

Отговорът от НЗОК дойде в края на юли след осъдително съдебно решение. (Ще спестя подробностите защо публикувам този материал чак сега и с какъв мотив беше отказана тази публикация в специализирано медицинско издание)

Знаейки какво се случва с приложенията към НРД 2010, в началото на 2011 поставих (риторичния) въпрос: Докога с този хаос в здравеопазването? Ако тогава просто говорех за хаос, въпросите за обнародването на НРД и приложенията към същия, ще бъдат поставени с острота, когато дойде времето на контрола и санкциите.

За поредна година лечебните заведения позволиха на НЗОК да не изпълни закона. А точно лечебните заведения са санкционирани за неизпълнение на разпоредби, които всъщност нямат задължителен характер.

Само след няколко дни ще говорим вече за НРД 2012. Очаквайки бъдещето – поучихме ли се от грешките си?

Оставете първия коментар