Аргументи и коментари

Задължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК

Публикуването на връзка към тази статията е с цел да представи още един, различен поглед…

Мария Радева|Автор
21 юли 2011

Публикуването на връзка към тази статията е с цел да представи още един, различен поглед към задълженията на лекарите.
Източник: www.otgovori.info

Автор на статията е Деяна Илиева

“Знаете ли, че личният лекар няма право да откаже направление за изследвания и прегледи, каквито и да са те, щом са необходими за явяване на ТЕЛК? А чували ли сте за „Талон за медицинска експертиза„, който е длъжен да издаде пак той?”

Към публикацията

9 comments

 • Красимир КОЛЕВ

  ДОКТОР дУЛИТЪЛ ,пробвайте още малко да почетете ;

  Наредба @ от 25 март 2016 г.
  Наредба 40
  и тогава обяснете на хората както трябва,верно че станахте ЕТ /еднолични търговци/лекарите но бъдете от време на време и хора

 • Руска Илиева

  Здравейте!
  На баща ми в МБАЛ,,СВЕТА МАРИНА“ЕАД-ВАРНА му поставиха диагнозата хронична лимфоцитна левкемия.Отидохме при личния лекар за направление за ТЕЛК,а той не ни даде,защото му престои химиотерапия.Има ли право да му откаже личния лекар направление за ТЕЛК?

  • Мария Радева

   От въпроса Ви не става ясно – какво точно е отказано – насочване към ТЕЛК или направления за необходимите прегледи и изследвания, необходими за явяване пред ТЕЛК. Защото има разлика.
   Ако прецените можете да подадете жалба до РЗОК за проверка и изясняване на случая.

 • До лекаря по-горе. Чудя се как може да има хора-лекари, които да се изразяват по този начин. При едно грубо и вулгарно отношение на лекар към пациентите какво качество на здравното обслужване можем да очакваме ние? По мое мнение, независимо от лимитите и парите, които се отпускат от здравната каса, съгласно Закона за здравето всеки пациент има право на качествена и своевременна диагностика и лечение. Естествено личните лекари имат и задължения, свързани с медицинската експертиза. Та своевременната и качествена диагностика и лечение е свързана в голяма степен и със своевременното насочване на пациенти от личния лекар с направления за специализирано амбулаторно лечение или с направления за хоспитализация. Не може лекарите, включително и личните лекари, да се оправдават с лимити и да не насочват, при това с документ, пациента. Документите, уважаеми лекарю, имат важно значение за пациента, тъй като въз основа на тях той може да получи информация за здравословното си състояние, а освен това имат и важно удостоверително значение. Не на последно място по издадените документи специалистите, към които е насочен пациента, могат да се ориентират за историята на диагностиката и лечението, както и за развитието на заболяването на пациента, който е лекуван преди това от друг лекар. Неиздаването на документи може да лиши пациента от информация и това да доведе до влошаване на неговото здравословно състояние. Несвоевременното насочване с направление също може да има за последица забавяне на диагностиката и лечението, резултираща в тежко увреждане на здравето на пациента или смърт. Най-много мразя, когато чуя от джи пита да се оправдават за несвоевременно извършено насочване към специалист или за несвоевременно издаване на направление за хоспитализация с лимитите на здравната каса. Така че, би трябвало, уважаеми д-р Дулитъл, да дадете направление или най-малкото да насочите към специалист със съпроводителен документ както баба Гицка (и тя е пациент, и тя има право на качествено и своевременно лечение), така и детето със съмнение за пневмония, а също и всеки друг потърсил медицинска помощ пациент, нуждаещ се от насочване към специалист. Но, от друга страна, не се учудвам от пренебрежителното отношение на българските лекари към задълженията им, включително и към задълженията за издаване на документи. Редовно ми се случва лекарите от извънболничната помощ изобщо да не издават документи, отразяващи извършените диагностични и лечебни действия, както и документи, поставящи диагноза. Масово не се регистрират прегледите, особено тези извършени „на частно“, и не се издават амбулаторни листове за тях. Масово не се издават и направления, но по лошото е, че се случва често да не се насочват пациенти, които имат нужда от специализирана медицинска помощ.

 • диагнозата безвкусен диабет инвалидизира ли-дава ли решение на телк за пенсия

  • Мария Радева

   Съгласно Наредбата за медицинската експертиза заболяването, което сочите, предполага следните проценти относно степента за увреждане:
   Безвкусен диабет:
   вроден или придобит, компенсиран със заместително лечение: 10 %
   резистентен на лечение безвкусен диабет (състоянието следва да бъде документирано клинично): 30 – 50 %

 • димитър иванов

  Диагнозата безвкусен диабет осигурява ли телково решение за инвалидизация?

 • Глупости, лимитът за изследвания е преди всичко ЗА ДИАГНОСТИКА на текущо болни и спешни случаи и след това ако останат средства може да се ползва за ТЕЛК на някой с вече уточнени диагнози. Осен това явяването за ТЕЛК е за установяване на състоянието на работещи хора в трудоспособна възраст, а не на някой пенсионер , който иска да вземе някой лев отгоре и да изгори целия лимит на личния лекар за останалите примерно 2000 пациенти. Да не говорим ,че НЗОК не се интересува дали има 20 или 1 явяваща се на ТЕЛК и по никакъв начин не се актуализират парите за изследвания. Дали да пусна изследвания на дете със съмнение за пневмония или на баба Гицка за артериалната хипертензия от 20 години ? Oпределено няма да е за баба Гицка. Да си ги поема сама. Личния лекар не е социален асистент за получаване на по-висока пенсия. Работата му е да лекува , а не да дава документи. Айде със здраве.

  • Мария Радева

   Публикувам този кометар със следното уточнение.
   Уважавам мнението на всички хора, но моля за учтиво изразяване.
   Отново напомням, че не телерирам подобен груб език.

Напишете коментар