Съдебна практика

Ефективна присъда за лекар

Темата за лекаря и подкупа винаги е била актуална и обществото е особено чувствително към…

Мария Радева|Автор
22 авг. 2011

Темата за лекаря и подкупа винаги е била актуална и обществото е особено чувствително към подобни случаи.
С решение на ВКС от 15.07.2011 е сложен край на наказателната сага с осъдени лекари – длъжностни лица от ТЕЛК – Ловеч и е потвърдена ефективната присъда за председателя на състава д-р Н-Х.
Делото започва в Окръжен съд – Ловеч през 2006 срещу няколко подсъдими, вкл. лекари, с обвинения, че са съставили множество официални документи- експертни решения, в които са удостоверени неверни обстоятелства, в резултат на което неправомерно са получени пенсии в размер на хиляди левове.

Само решението на Апелативен съд – Велико Търново (гледал делото като въззивна инстанция) е дълго повече от 100 страници.

Ефективна присъда за лекар – длъжностно лице

Д-р Б. В. Н.-Х е вече бивш председател на ТЕЛК – Ловеч и е призната за виновна в това, че:

  1. през април-есента на 1997, в качеството си на длъжностно лице – председател на ТЕЛК, е поискала и получила дар на обща стойност 300.00 лв.
  2. за периода 29.02.96 – 05.03.03 год. Като председател на ТЕЛК, чрез съставяне на официални документи с невярно съдържание – двадесет експертни решения на ТЕЛК, самостоятелно и в съучастие с различни лица, съзнателно е дала възможност да бъдат получени без правно основание пенсии в общ размер на 78 583.80 лв.
  3. за периода 02.05.96 год. – 28.05.03 е съставила сама или в съучастие експертни решения, в които удостоверила неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани като доказателства за тези обстоятелства.

Съдът е определил за лекаря общо наказание в размер на ТРИ години и ШЕСТ месеца лишаване от свобода. За срок от пет години осъденият лекар е лишен от право да заема ръководна длъжност в здравни заведения и да извършва дейност, свързана с освидетелстване на лица с цел определяне на трайна неработоспособност.

Със същата присъда е осъден и Б. С. П. За това, че като длъжностно лице лекар – член на ТЕЛК -Ловеч, като помагач е съставил неверни официални документи – експертни решения. Присъдата е 6 месеца лишаване от свобода условно, както и забрана за заемане на длъжност експерт в ТЕЛК за срок от 18 месеца. Присъдата и за този лекар е потвърдена от ВКС.

Единствени тези осъдени лекари обжалват присъдата във ВКС. За останалите подсъдими присъдите влизат в сила след решението на АС – Велико Търново.

Особено мнение за ефективната присъда на лекаря

Един от съдиите в АС – Велико Търново подписва присъдата с особено мнение относно ефективната присъда на лекаря д-р Н. – Х. “Безспорно, че за деянията, за които подсъдимата Х. е призната за виновна са с висока степен на обществена опасност. Но чисто съдебно минало, положителни характеристични данни, образователен ценз, семейно положение, че това е изолирана проява, поставят под съмнение необходимостта от изолиране на подсъдимата Х. от обществото в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като единствена възможност да се поправи и превъзпита в насока спазване на законите и добрите нрави в обществото. … едно условно осъждане наред с въздействието на проведения наказателен процес създава предпоставки за реализацията на предупредителните и възпитателни цели на наказанието.”

ВКС за ефективната присъда на лекаря

При определяне присъдата на лекаря – председател на ТЕЛК – съдът е взел предвид всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.
Смекчаващи отговорността обстоятелства: чистото й съдебно минало; добрите характеристични данни; недоброто и здравословно състояние; липсата на систематичен контрол върху дейността на ТЕЛК; изминалия продължителен период от време от извършване на голяма част от деянията и продължителността на наказателното производство.
Отегчаващи отговорността обстоятелства: особено големите размери на документната измама, които сами по себе си обосновават и особената тежест на случая; продължителността на престъпния умисъл; ръководното й положение на председател на ТЕЛК; комерсиалните ползи от отделни деяния.

За извършеното от лекаря престъпление законът предвижда наказание от три до петнадесет години. На д-р Х. е наложено наказание три години и шест месеца . За тази лека санкция, както и за наложените и на другите подсъдими наказания, изключителна роля при формирането на съдебното решение са изиграли изискванията на чл. 6 от ЕКПЧОС във връзка с разумните срокове за наказателното преследване. Последните, обаче, не задължават съда във всички случаи да определя условно наказание. ВКС намира, че наложеното на подсъдимата наказание лишаване от свобода, което трябв ада бъде изтърпяно ефективно, ще реализира целите на специалната и генерална превенция с оглед изключителното значение на обекта на посегателство – осигурителната система в държавата и доверието на гражданите в нея.

Медиите съобщават името на осъдения лекар още през 2009.

Подкупите в системата на ТЕЛК не са изолирано явление. Условна присъда за подкупния лекар от НОИ Пловдив

Кога лекар може да бъде осъден за подкуп?

Оставете първия коментар