Актуална информация

Епикриза се издава в деня на дехоспитализация

 Лечебните заведения имат различни практики при изготвяне и предоставяне епикризата на пациентите. И често, когато…

Мария Радева|Автор
22 мар. 2011

 Лечебните заведения имат различни практики при изготвяне и предоставяне епикризата на пациентите. И често, когато тези практики не са съобразени с изискванията на нормативните актове РЗОК налагат санкции на болниците. Нарушенията в този случай са т.нар. „формални нарушения” и (в общия случай) е без значение качеството на проведеното лечение и удовлетвореността на пациентите. Липсата на епикриза, с определени реквизити, издадена  в деня на дехоспитализацията е достатъчно условие санкция да бъде наложена. В някои случаи размера на санкцията може да е по-висок от стойността на клиничната пътека.

 Регистър на всички решения, постановени през 2010 по обжалване на наказателни постановления на РЗОК е публикуван в сборника съдебна практика „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО” (https://mariaradeva.com/?page_id=1349)

 На МБАЛ – Р на основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО са наложени седем имуществени санкции в размер на по 200 лв. за извършени седем административни нарушения –  при седем случая на дехоспитализация на пациенти от Гинекологичното отделение, не са им били изготвени и предоставени епикризи. Санкцията е потвърдена както от Районен съд – Русе (НАХД № 2530/2010 и Административен съд – Русе (КНАХД46/2011).

 Разпоредбите:

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредбата  № 49/18.10.2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи в деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ  грижи се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано.

Разпоредбата е императивна и няма причина поради която да не бъде изпълнявана от лечебното заведение. Защитни тези, представяни в съдебни заседания като – натовареност на болничната администрация, поведение на пациентите, изчакване на определени събития, маловажност на нарушението – не се приемат от съда.

Съгласното цитираната наредба в случаите на превеждане на пациент към съпътстващата пациента медицинска документация задължително се прилага и екземпляр от епикризата за нуждите на приемащото лечебно заведение.

 Наредбата поставя изискване и към съдържанието  на епикризата. При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни (домашни) условия това следва изрично да се запише в епикризата. В чл. 172 от НРД 2011 са определени задължителните реквизити, които трябва да съдържа епикризата. Съдържание на епикризата

Санкциите, налагани от РЗОК за неиздаване или закъсняло издаване, за непълен текст на епикризата са едни от най-прилаганите. За всеки отделен случай, т.е. за всеки пациент, се налага отделна санкция в размер от 200 до 500 лева. Общият размер на санкциите може да достигне до няколко хиляди лева. Така наложените санкции, с голяма степен на вероятност, са потвърждавани от съда.

Препоръка към лечебните заведения:

Болниците могат да си спестят плащането на санкции  за нарушения свързани с епикризата като:

1)      Познават цитираните по-горе нормативни изисквания

2)      Издават епикриза в деня на дехоспитализацията, с реквизити, подробно изброени в НРД 2011

64 comments

 • Боряна Георгиева Стоянова

  Здравейте, преди 2 седмици ме изписаха от болница ,но не ми дадоха Епикризаза.Сега ми се наложи да отида при личната за направление и тя ми го отказа с претекст,че нямам Епикриза от болницата и за това не може да ми даде направление.Основателно ли е?

  • Мария Радева

   Здравейте! Единствено непредставеното на епикризата не може да е основание за издаване на направление. Всъщност направление се издава след преглед и преценка за необходимото последващо лечение/ изследване.

 • Данаил Прокопов

  Здравейте,
  Майка ми прекара инсулт, приеха я в окръжна болница, направиха и скенер и казаха че не било инсулт а имала епилепсия. Потърсих второ мнение но доктора поиска диска от скенера, а от болницата ми отказаха диска от скенера.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   По реда на Закона за здравето пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.
   Моят съвет е майка Ви да подаде писмено искане до ръководството на болницата за предоставяне на копие от образното изследване, като се позове на Закона за здравето. Възможно е да трябва да заплатите за тази услуга (стига в ценоразписа да фигурира съответната цена).
   Възможно е болницата да продължи да отказва и да не предоставя образното изследване. Тогава, за съжаление ще трябва да потърсите друг способ.
   Посоченият ред в Закона за здравето е единственият начин (извън доброволния такъв) пациентът да получи копия от медицинските документи, находящи се в лечебното заведение.
   Пожелавам бързо възстановяване на майка Ви.

   • При направена медицинска интервенция , защо от ветеринарната клиника ни отказаха диск и ни накараха да заплатим 60 лв за епикриза при сваляне на импланта

    • Мария Радева

     Здравейте! Не познавам ветеринарното законодателство и нямам компетентност да ви отговоря.

 • ИНА ХРИСТОВА

  Здравейте, на 25.06.18 г дъщеря ми постъпи в болница поради счупване на челюстта, след два дни я оперираха с обща упойка и на другия ден я изписаха. Направихме панорамна снимка и се оказа, че счупване има и от другата страна,. Доктора, който я оперира не е от Сливен, а от Пловдив, др.Ралев, завеждащ лицево-челюстно отделение, повика ни и веднага я вкара на реоперация без документи, с местна опойка. След една седмица ни дадоха епикриза от първата операция, втора няма, нямало данни за нея. Челюстта и беше още разместена. Д-р Ралев ни убеди, че с времето ще се оправи.
  След 12 дни изпратих снимки след първата и след втората операция по имейл на д-р Станимиров в АЛЕКСАНДРОВСКА, той ни върна имейл, че времето не е в наша полза, да се приготвим да приемане в болница, че трябва незабавно да се репонира челюстта. Направихме 3D скенер на челюстта и се оказа, че още първата операция не е репонирана и има 6 мм разстояние, изместване. Винтовете на втората операция 3 бр. са поставени точно в счупеното. Ужас!!!
  Оттам по най-бързия начин ни приеха в Стоматологичния факултет в София и на другия ден я оперираха успешно!
  В епикризата от СФ пише, че при първата операция е срязан дъвкателния мускул от небрежност, също и лицето- 6 см.
  Репонирането на челюстта е идеално, вече захапката и зъбите са си на място, но има увреждане трета степен на дъвкателния мускул и не може да си отваря устата повече от 1 см. и ще си остане с белег на лицето за цял живот.
  Освен това в първата епикриза от Сливен, пише след 8 месеца отново операция за премахване на пластините, които са й поставени в челюстта.
  Д-р Клайн от СФ София, твърди, че тези пластини няма да се махат, може да стоят така!
  Моят въпрос към Вас е, има ли извършено престъпление към дъщеря ми от небрежност, незнание и самонадеяност и какво ще ни посъветвате да правим.
  Предварително Ви Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Въпросът за извършеното престъпление се решава от съда с влязла в сила присъда.
   Ако смятате, че има извършено престъпление сезирайте прокуратурата, за да започнат съответните проверки.

   Можете да подадете жалба до Изпълнителна агенция „Медицински одит“ за проверка на случая.

   Можете да потърсите обезщетение (в случай, че има основание за това) по гражданско правен ред.

   Това са възможностите за защита при нарушени права на пациента.

 • Иванка Тодорова

  Здравейте
  Искам да попитам може ли да бъде отказана епикриза и резултат от изследването на пациент който е приет с направление по здравната, платил е за престои от 3 дена в болницата за колоноскопия но не е нощувал в болницата. Отказват епикриза и резултатите с претекст че е нарушен реда на болницата и дори искат да заплатим изследванията?
  Какво трябва да направя за да получа изследвания и епикризата?
  Предварително ви .благодаря

  • Мария Радева

   Здравейте,

   най-краткият отговор е Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.

   Лечебното заведение е длъжно да предостави, в общия случай, при поискване – информация на пациента. В случай, че пациентът поиска, копия от документацията си – лечебното заведение е длъжно да ги предостави.

   Това право на пациента не зависи от това – по какъв ред е насочен пациента (по здравна каса или не), заплатил ли е медицинската дейност или не, спазен ли е редът в болницата или не.
   В случай, че пациентът не е спазил вътрешния ред – болницата може да има други претенции към пациента, но не и да откаже предоставяне на информация или копия от медицинската документация.

   Моят съвет е подайте писмена молба за предоставяне на копия от медицинската документация?

 • Анелия Димитрова

  Здравейте!
  Бих искала да попитам дали имам законово право да поискам копия на всички изследвания, снимки и документация, с които разполага болничното заведение? Имам епикриза след дехоспитализация, но бих искала резултати от ехограф, скенер и т.н.
  Благодаря предварително за отговора!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Разбира се, че пациентът има право да получи копия на цялата си медицинска документация, която е начина в лечебното заведение.
   Това ваше право е изрично гарантирано от Закона за здравето.

 • Ралица Радева

  Здравейте,
  След планово постъпване в лечебно заведение на територията на град София и представяне на направление за хоспитализация бях приета в съответното лечебно заведения. Бях приета за 2 изследвания. За 1 имаше резултат, който служителката от Вирусология отказа да ми даде, каза, че ще го изпрати по мейл на лекаря. Беше направено 2 изследване, което все още не е готово. Междувременно бях изписана, дисциплинарно, което беше отразено и в издадената ми епикриза. Бяха ми дадени само 2 броя епикризи. Изследванията са ми платени от НЗОК. Като здравноосигурено лице без прекъснати вноски къде мога да подам оплакване за нарушаване на пациентските ми права. Длъжни са да ми предоставят копия от направените изследвания.
  Благодаря Ви предварително

  • Мария Радева

   Здравейте,

   След като прегледите и изследванията са платени от бюджета на НЗОК – жалбата ви следва да е адресирана до съответната РЗОК.

 • Андриана Михайлова

  Здравейте, какъв е законовият срок от датата на подаване на заявление за получаване на документи (изследвания, информирано съгласие, оперативни протоколи) от болничен престой? Става въпрос за починал след сърдечна операция човек, в Реанимация, а документите му са изискани от болницата по определения от здравното заведение ред

  • Мария Радева

   Здравейте,

   За съжаление Законът за здравето урежда реда за предоставяне на документите, но не и срока.
   Макар и да няма изрично определен срок – документите следва да се предоставят в разумен срок.

 • При проучване на лични данни,ако епикризата не е заведена от личния леккар(не е му дадена)от пациента,може ли да се разбере заболяването му.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   съжалявам но не разбирам въпроса Ви.

   • Здрасти.Къде може да проверим онлайн какви епикризи са ни издадени,защото в електронното ,здравно досие няма такава информация.

    • Мария Радева

     Здравейте!

     Никъде не можете да проверите on-line какви епикризи са ви издадени.
     Информация за издадените епикризи се съдържа в историята на заболяването от съответната хоспитализация. Епикризата се издава в минимум два екземпляра – единият за пациента, а другият остава в историята на заболяването.

     • Соня Стоилова

      Здравейте, Здравното заведение колко години съхранява епикризата?

      • Мария Радева

       Здравейте!
       Предполагам въпросът се отнася до лечебно заведение – болница.
       Съгласно действащият НРД
       Чл. 322. (1) При дехоспитализация изпълнителят на БМП предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три
       еднообразни екземпляра, подписва се от пациента, или на членовете на семейството му, или на придружаващите го лица, като:
       ……..
       3. третият екземпляр от епикризата се добавя към „История на заболяването“ (ИЗ) и се съхранява на електронен или хартиен носител в
       лечебното заведение
       .
       За какъв срок следва да се съхранява не е уредено. Идентична е била уредбата и в предходните НРД.

 • Здравейте, ще се явяваме на ТЕЛК за преосвидетелстване. Изискват се документи и евентуално ако имаме епикриза с валидност повече от една година. Кои епикризи са с валидност повече от година? Става въпрос за ДЦП.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Епикризата няма валидност. Епикризата отразява проведена хоспитализация.
   Смятам, че в случая става въпрос за епикриза, която е издадена преди повече от една година – т.е. хоспитализацията да е била преди повече от една година.

 • Кантарджиев

  Здравейте,
  Мисля че има разлика между данните в епикризата и реалните изследвания на показателите на кръвта. Мога ли да поискам да видя резултатите от оригиналнте изследвания и на какво правно основание.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Разбира се, че имате право да се информирате за резултатите от проведените изследвания, нещо повече имате право да получите копия от медицинските си документи.

   Правното основание е Закона за здравето:

   Чл. 28б. (1) Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.

 • Здравейте ,
  Имам издадена епикриза , на която е обобщено всичКо от проведените ми изследвания и лечение.
  Това което видях е че са ми взели оригиналните документи от първичният преглед /самата анамнеза /
  Понеже съм вече в провинцията и се сетих за това , като се обадих на болницата те ми казаха че можело и без тях нали всичко е било преместено в епикризата и е обобщено
  Аз обаче им казах защо да не си получа оригиналите при първичния преглед , както и оригиналното заключение от рентгенографиите и ехографията .Те не са ли длъжни да ги рапечатват в 2 и повече екземпляра , за да има за тях и за мен копие.
  Това правилно ли е ?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Задължително при дехоспитализация на пациента се предоставя епикриза.
   Пациентът има право да получи копия от всички медицински документи, но трябва да си ги поиска.
   Бихте могли да изпратите молба до болницата и да поискате да ви изпратят документите на посочен от вас адрес.

 • Здравейте бях в болница с опериран менискус, но на деня на изписване заявиха, че компютърът се е развалил,което ми се стори леко странно, но ние бяхме от далеч и трябваш еда тръгваме.Казаха, че ще я пратят по куриер мина почти една седмица от престоя ми накрая я пратиха и има доста несъответския с това, което ми правиха в болницата.Как да постъпя?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   На първо място може да опитате да говорите с лекуващия Ви лекар и да помолите за промяна в епикризата. Лично аз се съмнявам, че това ще има някакъв резултат, но може да опитате.
   Можете да подадете жалба до РЗОК или Медицински одит. Но дори и да бъде извършена проверка – това едва ли ще доведе до издаване на вярна епикриза.

   Най-сигурният начин за промяна в издадената епикриза е да искате промяна по съдебен ред. В сайта има публикация на тази тема.

 • Здравейте каква е законната процедура за приемане в АГ отделение за медицински аборт или по скоро за ревизия след спонтанен аборт?какви прегледи трябва д се направят и дали отстраняването на окосмяване е задължително ако има такова?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Въпросът е много общ и ще Ви отговаря принципно.

   В случай, че за оказаната медицинска услуга ще бъде заплатено от НЗОК – то тогава правилата за хоспитализация, вкл. диагноза, показания, изследвания, документи и т.н. се определят от алгоритъма на съответната клинична пътека.

   Относно самата процедура по прием (в зависимост дали хоспитализацията е по спешност или планова) се урежда и от вътрешните правила на лечебното заведение. Всяко лечебно заведение има утвърден Правилник за вътрешния ред.

   Относно отстраняването на окосмяването -не съм лекар и не мога да отговаря на този въпрос.

 • Здравейте,имам проблем с епикриза на баба ми.Правена й е операция на око което не вижда /така наречено „замразяване“/но проблема с окото не се реши и болките продължиха.Насочихме се към друг лекар,който ни поиска епикриза,но се оказа,че нямаме такава.Отидох до болничното заведение,но се оказа,че епикриза няма и за такава манипулация епикриза не се издава.Въпроса ми е възможно ли е наистина да не се издава за такава операция?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Епикризата е понятие, свързано основано с болничната помощ. Единствено за болничната помощ епикризата е изрично уредена. Предвид това, ако в случая говорим за оказана болнична медицинска помощ – издаване на епикриза е задължително.

   Освен казаното, достъпът до медицинската документирания на пациента е гарантиран – независимо дали пациентът е бил в болнично или в извънболнично лечебно заведение.
   Пациентът има право да получи медицинските си докумнети от всяко едно лечебно заведение!

   Лично аз смятам, че предоставянето на медицинската документация на баба ви на вас е проблем. В случай, че баба ви отсъства, а вие не разполагате с необходимото пълномощно – а аз бих отказала да ви предоставя медицинската документация на друго лице.

 • Здравейте,
  бих искала да направя „разследване“ на обстоятелствата по време на едно раждане, но не зная дали изобщо ще има архив. Може ли да ми кажете къде трябва да се отиде и какво трябва да се подаде, за да се изискват съответните документи?

  Става въпрос за раждане през 1979 година, когато е имало данни за две деца, близнаци, но преждевременно и с много усложнения се ражда едно. Нямаме никакви документи от болницата, майката е била упоена през цялото време, след което са й казали че не може да има повече деца и бебето ще почине. Бебето все пак оцелява, но искаме да разберем как е протекла операцията и изобщо…какво е станало?

  Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   По принцип достъп до медицинските документи има само пациента, неговите наследници, ако пациентът е починал или лице, което пациентът е упълномощил.
   Ако сте такова лице следва да се обърнете с молба до съответното лечебно заведение да ви предоставят достъп или копия от медицинската документация на родилката.

   Други лица нямат достъп до медицинските данни.

   Друг е въпросът дали лечебното заведение съхранява толкова стар архив.

 • Здравейте, бях в болница в Лом преди 10 години,в отделение хирургия, но там нищо не ме лекуваха, бях с болки в гърба, направиха ми от неврологично отделение две блокади, но епикриза нямам , може ли да ми бъде издадена ако сега си направя снимка на гръбначния стълб, дали ще личат блокадите, защото кръста и гърбът продължава да ме болят, а и работата ми е да мъкна кашони и разни др в билла.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Работила съм за болницата в Лом и ще е неетично да взема отношение по случая.

   От друга страна не съм лекар и не мога да отговоря на медицинските въпроси, които задавате.

 • Обикновенно влизаме при лекъра със свито сърце и чакаме лекара да ни попита.Аз влязох в болница по мое желание за операция на херния.Без много приказки ме настаниха и ми направиха някий изследване.Операцията ми се направи без болки.След 3 дена бях изписан без да ми се даде никаква документация,нито епи криза.Аз също нося вина че не попитах за такива.
  След една седница ми снеха концити и от тук нататък като че спря въстановяването.Доктора каза че всичкое много добре,но аз не го чувствам така.

  • Мария Радева

   Определено е пропуск, че не сте поискали медицинската си документация, вкл. епикризата.

   В структурата на клиничната пътека влизат до два консултативни прегледа в рамките на един месец след дехоспитализацията. И правото на тези прегледи следва да е посочено в епикризата.
   Въпреки, че не разполагате с епикриза – възползвайте се от консултативните прегледи и споделете Вашите оплаквания.

 • Близките /деца/ на починал- имат ли право да получат епикриза?
  Имало вътрешен ред в болница, че на починал да не се дава епикриза.
  Това законно ли е?

  • Мария Радева

   Формално Наредба 49/2010 казва, че в деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано. Този текст наистина може да се тълкува, че епикриза се издава единствено при изписването на пациент, т.е. не се издава в случаите на настъпила смърт.
   Епикриза може и да не Ви бъде издадена, но Закона за здравето дава право на наследниците на починало лице да получат всички негови документи от лечебното заведение: „При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи

 • zdraveite iskam da popitam kolko vreme e validna edna epikriza predstoi mi qvqvane na telktai kato telkovoto mi reshenie izticha poslednata epikriza e ot 12 dekemvri 2013 godina validnali e ? blagodarq vi

  • Мария Радева

   Издадената от болницата епикриза (след пролежаване в болница) – няма валидност. Този документ отразява единствено обстоятелствата свързани с конкретната хоспитализация на пациента.
   В случай, че издадената епикриза може да се ползва и по други поводи, то органа пред който ще се представя.

 • Таня Иванова

  Здравейте, дъщеря ми бе „изписана“ от детска неврологична клиника към УСБАЛНП „Св. Наум“, без да ми е дадена епикриза. Въпреки моето настояване да получа такава, ми отговориха, че ще е готова най-рано след 3 дни. Насочиха ме към личният й лекар, който да даде направление за физиотерапия, но не притежавам никакви документи за това как, колко дълго и с какво е била лекувана в болницата, нито за вида и продължителността на физиотерапията, от която се нуждае. Как бих могла в този случай да „разпоредя“ на личния лекар да ме насочи към физиотерапевт?! Мога ли и да подам оплакване срещу болничната помощ в случая?
  Предварително благодаря за отговора.

  • Мария Радева

   Относно подаването на жалба – това е Ваше право и никой не може да Ви ограничава ако решите да го направите.

 • Таня Иванова

  Здравейте,
  Дъщеря ми бе „изписана“ от Детска неврологична клиника към УСБАЛНП „Св. Наум“, без да ми е предоставена епикриза. Бе ми съобщено, че ще е готова след няколко дни, въпреки настояването ми да я получа в деня на изписването. Дадени ми бяха указания да потърся личния й лекар, който да издаден направление за физиотерапия. Не притежавам никакви документи, които да показват как, с какво и колко дълго е лекувана в болницата, нито какви са препоръките за времето и вида физиотерапия. Освен това ми бе отказано издаването на болничен лист за мен, въпреки че съм я придружавала в болницата , основанието – „вътрешни правила“?!

  • Мария Радева

   Не бих искала да коментирам поведението на болницата. Нормативните документи ясно казват кога следва да се издаде епикриза.
   В НРД 2014 съществува изключение – В случаите на изчакване на резултати от проведени изследвания, касаещи потвърждаване на окончателна диагноза, епикризата се предоставя на пациента след получаване на резултата..

   Права сте, че ОПЛ трябва да разполага с епикризата, в този смисъл НРД 2014 казва: Общопрактикуващият лекар се съобразява с данните в болничната епикриза и състоянието на ЗОЛ при прегледа.

   Относно издаването на болничен лист за придружител – има някои особености, които Ви цитирам:

   Наредба за медицинската експертиза

   Чл. 40. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в лечебно
   заведение за болнична помощ се издава еднолично от лекуващия лекар при наличие на
   заключение, вписано в историята на заболяването от ръководителя на лечебното
   заведение, че гледането на болния е било наложително, и за какъв срок. Това
   обстоятелство задължително се вписва в болничния лист, като се отбелязва номерът на
   историята на заболяването на болния член от семейството.

   (2) Болничен лист за гледане на дете до 3-годишна възраст, настанено на лечение в
   лечебно заведение за болнична помощ, се издава еднолично от лекуващия лекар, без да се
   изисква разрешение на ръководителя на лечебното заведение, за целия престой на
   осигурения в лечебното заведение.

 • Здравейте,
  Моля, за коментар на един от новите моменти в НРД-2014, свързан с епикризата, а ине само – чл.184.(6)“В случаите на изчакване на резултати от проведени изследвания, касаещи потвърждаване на окончателна диагноза, епикризата се предоставя на пациента след получаване на резултата.“
  Да, предоставя се след готовия резултат, но в тези случаи, кога следва да се изготвя и съответно валидира от началник отделение и лекуващ лекар (също и направлението за хоспитализация) – към момента на изписването или към момента на готовия резултат./титулярите при изписването може да не са на работа, когато излезе резултата/

  • Мария Радева

   Благодаря за въпроса!
   НРД 2014 както за медицинските, така и за денталните дейности предстои да бъдат обнародвани в бр. з на ДВ.

   Ще изчакам НРД да бъдат обнародвани, за да се запозная с единствено валидните текстове.
   До тогава ще се въздържа от коментар, защото от позицията ми на юрист НРД, като нормативен акт – към момента не съществува, а е само проект.

 • Мария Стоянова

  Здравейте,
  ако не съм съгласна с написаното в епикризата (например ако не е описано всичко) как мога да постъпя

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Имате няколко възможности:
   1. Можете да се обърнете към болницата, издала епикризата и да обсъдите проблема – може и да се съгласят с поправката
   2. Ако епикризата е издадена, след хоспитализация, платена от НЗОК, можете да сезирате РЗОК. В този случай – дори и да бъде извършена проверка – РЗОК нямат правомощия да настояват за поправка в епикризата
   3. В сайта има пример за пациент, който е водил съдебно дело срещу болницата, издала епикриза, в която не са вписани коретно данните.

 • Здравейте,

  Имам следния казус, изписаха ме дисциплинарно от болнично заведение, защото не се явих на едно от назначените ми изследвания. В последствие това изследване беше проведено, но ми казаха, че не могат да ми издадат епикриза. Искам да попитам дали имат право от болнично заведение да ми откажат този документ и къде всъщност би ми послужил?
  Благодаря.

  Поздрави,
  К. Николова

  • Мария Радева

   Понятието „дисциплинарно изписване“ не съществува. Пациентът или е болен и се лекува или е няма нужда от болнично лечение и се дехоспитализира.

   Не мога да ви кажа защо болницата отказва да ви издаде експертиза – за мен това е нарушение. Пациентът при всички случаи има достъп до медицинската си документация и същата не може да му бъде отказвана!
   За какво би ви послужила вашата собствена документация – вие решавате. Някои хора просто си я събират, други я искат защото имат застраховки, трети – просто не им трябва. Но това са лични решения на пациентите.

 • zdraveite iskam da popitam izdadohami epikriza za deteto i pishe za ispisvane
  a deteto e v bolnicata oshte kazahami oshte 2 ili 3 dena shte go zadarjat imali miasto za pretesnenie v tova polojenie

  • Мария Радева

   Здравейте!
   не искам да ви плаша излишно, но подобно поведение е малко странно (не искам да използвам по-тежки квалификации)
   Не мога да коментирам тази ситуация – без да познавам подробности по случая – по клинична пътека ли е хоспитализацията, по коя и т.н.
   Но в епикризата при всички случаи има дата да дехоспитализация. В такъв случай как болницата отчита престоя ви след тази дата?
   Не познавам подробностите по случая и ще се въздържа от коментар.

   • da ima data znache epikrizata e na 22/04 /2013
    a datata e 23/04/2013
    kakvo sledva dneska 24/04 triabva da ni ispishat li …

    • Мария Радева

     Надявам се всичко при вас да е наред. Предвид това, че работя предимно за лечебни заведения – съвсем умишлено не искам да навлизам в подобни казуси.

 • Здравейте,искам да попитам какво да направя ако на епикризата няма печат от болничното заведение в което сме били?

  • Мария Радева

   Единственото, което можете да направите, ако този печат е толкова важен, е да се върнете в болницата, за да бъде поставен този печат.

Напишете коментар