НРД 2014

Епикризата се издава е деня на изписването

В последните дни се получиха няколко въпроса свързани с издаването на епикриза. Настоящата публикация е…

Мария Радева|Автор
23 ян. 2014

В последните дни се получиха няколко въпроса свързани с издаването на епикриза. Настоящата публикация е провокирана от въпросите на читател, за които изказвам своята благодарност: “Относно изчакването на резултати: Остава ли задължението ЛЗБП да издава епикриза в деня на дехоспитализацията( еднозначно ли е на изписване) и ако да, то каква ще е тази епикриза с непотвърдена диагноза и евентуални непълни и неточни препоръки към ОПЛ и пациент? Още повече, че с новото НРД отпада възможността в епикризата да се отразява етапна диагноза, която съществуваше по силата на чл.177(3), т.2 от НРД-2012. Нормата на новата ал.6 към чл.184, единствено дава възможност епикризата да се предоставя на пациента след получаване на резултата, но не разписва задължение 1.кога да се издава и 2.кой и кога да е валидира в тези случаи, което отново ни връща в изходното положение на ал.1 към чл.184. Ако беше записано, че епикризата се издава и предоставя след потвърждаване на диагнозата, то горните разсъждения ще са излишни.”

Основната нормативна уредба на епикризата се съдържа в Наредбата № 49/18.10.2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Изискванията към издаването на епикризата остават непроменени.

Епикриза се издава в деня на дехоспитализация

Ето какво казва член 24 от Наредба 49/2010:

Ал. 1 – В деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано.
Ал. 3 – При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни (домашни) условия това следва изрично да се запише в епикризата.

Наредбата е категорична и не предвижда никакви изключения. Какво реално се случва в лечебните заведения е един друг въпрос ….

НРД 2014 (подобно и на предходните рамкови договори) преповтаря и разширява уредбата на епикризата.

Съгласно чл. 184, ал.1 от НРД 2014 при дехоспитализация (това е по-коректното понятие, отколкото „изписване“) изпълнителят на болнична помощ предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три еднообразни екземпляра. Макар и казано с различни думи изискването е идентични с това по Наредба 49/2010. Епокризата се предоставя на пациента при дехоспитализацията, т.е. в деня на изписването му.

Алинея 6 на чл. 184 въвежда едно изключение. В случаите на изчакване на резултати от проведени изследвания, касаещи потвърждаване на окончателна диагноза, епикризата се предоставя на пациента след получаване на резултата.

Както казах това е изключение и не следва да се прилага разширително. НРД 2014 предвижда възможност за издаване на епикриза в един следващ момент, само когато се изчакват съответните резултати! В случай, че такива резултати не се изчакват – се прилага общото правило и епикризата се предоставя на пациента в момента на дехоспитализацията.

Относно момента на предоставяне на епикризата, в този по-късен етап, разпоредбата на НРД 2014 не е съвсем точна. Епикризата се предоставя след получаване на резултата. Съвсем формално – и следващия ден след получаване на резултата, както и десет дени след това – попадат в формулировката “след получаване на резултата”. Личното ми мнение е, че с това не следва да се спекулира и лечебните заведения трябва да организират така работата си, че да предоставят епикризата своевременно след получаването на резултата. Подобно изискване е с оглед защитата правата на пациентите и смятам, че в тази насока ще се ориентира и контролната дейност.

Смятам, че разпоредбата на ал. 6 е ясна и не следва да се интерпретира за удобство на лечебните заведения. Изискването не говори за “потвърждаване на диагнозата”, а за изчакване на резултати от изследвания. Без значение какви ще бъдат резултатите – ще потвърдят или отхвърлят окончателната диагноза – след тяхното получаване се издава епикризата

Изискванията към епикризата, издадена в случаите по ал. 6, т.е. след получаване на резултата са същите каквито са и изискванията към епикризата издадена в останалите случаи.

17 comments

 • Здравейте,имам ли право да взема втори оригинал на епикризата от болничното заведение в което сме били? Другият ми въпрос е дали телк има право да поиска оригинала от епикризата а не ксерокопието т.е.оригинала задължително да остане при тях?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Не смятам, че имате право да ви бъде издаден „втори“ оригинал, но можете да получите официално заверено копие на епикризата от лечебното заведение.

   Обикновено пред ТЕЛК се предоставят оригиналните документи. Смятам, че може да бъде прието и официално заверено копие на определен медицински документ.

 • Петко Вълков

  Здравейте,
  миналата седмица баща ми почина в окръжна болница в София. От там ни издадоха епикриза без подписи и печати. Нагло казаха да си търсим отделните доктори в епикризата, за да се подпишат.
  Смятам, че това е нарушение на законите, а и от морална гледна точка не е правилно спрямо починалия ми баща!
  Какво според вас мога да направя, за да си получа епикризата в законен вид?
  Поздрави

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Съжалявам за загубата Ви!

   Определено поведението на лечебното заведение е в нарушение на закона – епикризата следва да е подписана от съответните лица – лекуващ лекар и началник отделение.
   Може да се обърнете за съдействие към управителя / изпълнителния директор на болницата. Или да подадете жалба в съответната РЗИ.

 • панайот Йовчев

  може ли да се оспорва изложеното в епикризата. Конкретно пострадах при трудова злополука. Началникът който ме заведе в болницата казал, че се касае за битов инцидент. Сега в експертизата пише битов инцидент.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Да се оспорва епикризата – да, възможно е.
   В случая смятам, че проблемът не е в епикризата.

   След като работодателят не е декларирал трудовата злополука пред НОИ – вие, като постадал може да декларирате злополуката пред НОИ и да предизвикате образуване на производство по установяване на злополуката дали е трудова или не.

 • Рени Салиева

  Здравейте искам да попитам при и3писване от болница винаги ли се издава епикриза.

  • Мария Радева

   Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба 49/2010

   В деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано. В случай, че в деня на изписването лечебното заведение все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента.

   Разпоредбата е задължителна за всички болници.

 • Zdraveite!
  Iskam da popitam dali Epikrizata ima srok na validnost ?. Sled rastoqnie na dve godini trqbva da se qva otnovo pred telk komisiq i ne mi e qsno dali mi e nujna nova Epikrizata ili mi trqbvat samo risultati ot nujnite isledvaniq.Blagodarq predvaritelno.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Епикризата отразява факта на хоспитализацията.
   Епикризата няма срок на валидност.
   Когато е необходимо определено обстоятелство да се доказва с медицински документи, вкл. и епикриза, в случая ТЕЛК – ще ви укаже с каква дата трябва да бъдат изследванията, които се представят.

 • Марияна Павлова

  Здравеѝте!Написах възражение до болница Исул за полу4ена епикриза след 6 месеца и въпроси свързани с даните написани там .Един месец нямам отговор.От Исул ми казаха 4е няма да полу4а отгожор защото е написано елементарно.Въпросите са ми в нарушение ли са 4е забавиха толкова време епикризата и трябжа ли да полу4а отговор на възражението ми.Благодаря Ви.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Няма уредена процедура, съгласно която да искате поправка на епикризата или да искате от лечебното заведение някакви обяснения по епикризата.
   Дали ще получите или не отговор от лечебното заведение – зависи от лечебното заведение.

   В случай, че хоспитализацията Ви е била по клинична пътека може да подадете жалба и да поискате проверка от РЗОК.

   Поправката на епикризата зависи от лечебното заведение. Ако не постигнете съгласие с болницата – има вариант да поискате промяна на епикризата по съдебен ред.

 • Какво право всъщност дава на ЛЗБП в случай, че лекуващия лекар към момента на изписването не е на работа по график?

  • Мария Радева

   Не разбирам точно въпроса Ви, но предполагам, че говорите какво право има ЛЗ да посочва имена на лице, което в момента отсъства. По принцип сте права. Но аз не смятам, че проблемът е в името, а в подписа. Когато лекарят не по график, т.е. реално отсъства от ЛЗ – кой ще се подпише вместо него? Това е отговорът на въпроса, който задавате.

 • Въ връзка с чл. 184, ал.3, т.21 от НРД МД 2014, ще си позволя отново да попитам

 • Здравейте г-жо Радева,
  Бих искала да получа Вашето компетентно мнение по един въпрос, а именно. Както се знае епикризите се подписват от лекуващ лекар и началник на съответно отделение. Напоследък срещам епикризи, които не са подписани от съответните лица ,а са подпечатани с лични печати на лекаря. Тези лични печати могат ли да заместят изискването на чл.184, ал.3 т.21.
  Очаквам спешен отговор. Е. Нинова

  • Мария Радева

   Предполагам визирате чл. 184, ал.3, т.21 от НРД МД 2014
   (3) Епикризата съдържа следните реквизити:
   21. имена и подписи на лекуващия лекар и началника на съответното отделение или негов заместник, като лекуващият лекар може и да не бъде изписващият лекар;

   Категорично подписа не може да бъде заместен от никакъв печат. Подписът се полага лично и само така може да се изследва автентичност.
   Миналата година бях на конференция, където графолог обясняваше порочната практика подписите да бъдат заменяни с печати, но той имаше предвид – такива печати, които слагат „отпечатък“ на самия подпис. И тогава обоснова, че това не покрива задължението за „полагане на подпис“, защото печатът не може да се изследва графологично, още повече не се знае кой го е поставил.

   Предполагам Вашия случай дори не е такъв. Няма понятие „личен печат“. Предполагам говорите за тези печати, на които е изписано името на лекаря. Категорично не могат да заменят подписа.
   С подписа си съответните лица носят отговорност за съдържанието на епикризата. А този печат може да го постави всеки.

Напишете коментар