ДВ 2011

Електронните полици за „Гражданска отговорност” и „Злополука” на пътниците – задължителни

В ДВ 55 от 19.07.2011 са обнародвани изменения в Наредба № 42/2010 за изграждането и…

Мария Радева|Автор
18 юли 2011

В ДВ 55 от 19.07.2011 са обнародвани изменения в Наредба № 42/2010 за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и т.2 от Кодекса за застраховането

Съществуващите информационни системи на застрахователите ще трябва да бъдат адаптирани съгласно новите изисквания в тридневен срок от влизане в сила на наредбата. След тази дата договорите за задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците се издават само от информационните системи на застрахователите.

Оставете първия коментар