ДВ 2012

Държавните служители в НЗОК и РЗОК

Преди повече от месец, с изменения в ЗЗО, бяха напарвени промени в организацията и функционирането…

Мария Радева|Автор
29 юни 2012

Преди повече от месец, с изменения в ЗЗО, бяха напарвени промени в организацията и функционирането на НЗОК.

От 01.07.2012 служителите на НЗОК и РЗОК стават държавни служители. За началото на административната реформа трябваше да бъдат приети поредица от подзаконови нормативни актове.

В днешния брой на ДВ 49/29.06.2012 е обнародвано ПМС, с което се приемат:

* Класификатор на длъжностите в администрацията
* Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията
* Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
* Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
* Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Финансовите инспектори – контрольори и лекарите-контрольори в РЗОК остават по трудово правоотношение.

Длъжностите в НЗОК и РЗОК, както и начина по който ще се заемат (по служебно или трудово правоотношение), минималните изисквания за образователна степен и професионален опит – са детайлно описани в Класификатора на длъжностите в администрацията.

На бившите ми колеги пожелавам късмет, професионална реализация и удовлетвореност от работата!

Работата ми в РЗОК за мен беше истинско предизвикателство и невероятно удоволствие. Тези седем години ми дадоха възможност да израстна като професионалист и предначертаха бъдещото ми професионално развитие. Благодаря на всички, които ми позволиха да натрупам този богат и безценен житейски и социален опит!

1 comment

Напишете коментар