Публикации

Държавна политика за защита при бедствия и управление на кризи

сп. Здравен мениджмънт – бр. 4/ 2007 Резюме: Целта на изложението е да направи обзор…

Мария Радева|Автор
28 сеп. 2010

сп. Здравен мениджмънт – бр. 4/ 2007

Резюме:

Целта на изложението е да направи обзор на правната рамка на държавната политика при кризисна ситуация. Акцентът е поставен върху организацията и оказването на медицинска помощ в случай на бедствия. Разглеждат се обществените отношения, регулирани от Закона за защита при бедствия и Закона за управление на кризи и някои подзаконови нормативни актове. Направено е предложение за терминологично уточнение на използваните понятия. Към статията

Оставете първия коментар