Актуална информация

Как да получа медицинските си документи – становище на КЗЛД

След изменения в Закона за здравето от 2009 отговорът на въпроса: “Има ли пациентът право…

Мария Радева|Автор
11 фев. 2017

След изменения в Закона за здравето от 2009 отговорът на въпроса: “Има ли пациентът право на достъп до медицинските си документи?” е категоричен.
Да, пациентът има право на достъп до медицинските си документи, които се съхраняват в лечебните заведения.

Още по темата: Достъп до лични медицински данни

Получаване на медицински документи – правила

Законът за здравето е пределно ясен:

# Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи.

# Пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях.

# При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи.

На пръв поглед законовите разпоредби са ясни. Но приложението им в практиката поставя редица въпроси. Основните притеснения са свързани, не толкова с разпоредбите от Закона за здравето, а с приложението на Закона за защита на личните данни. При тази законова уредба и пациентите и лечебните заведения бяха еднакво затруднени при реализиране на правата си.

Становище на Комисията за защита на личните данни

За получаване на становище по приложение на разпоредбите от Закона за здравето, уреждащи достъпа до медицински документи, в края на миналата година се обърнах към Комисията за защита на личните данни.

По поставеното от мен искане КЗЛД излезе със становище N П – 8919/2017.

Комисията за защита на личните данни постанови:

1. В случай, че пациентът или упълномощено от него лице поиска медицинските му документи да бъдат изпратени по пощата, на изрично посочен адрес – лечебното заведение следва да с съобрази с така направеното искане.

2. Законът за здравето не изисква нотариална форма на упълномощаване от пациента на друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях, следователно лечебното заведение няма правно основание да изисква нотариална заверка на подписа.

3. Когато правата се упражняват от наследниците на починал пациент, всеки един от наследниците е в правото си да упражни сам правата, с които разполага, в качеството си на наследник.

2 comments

 • Здравейте, вместо коментар аз имам въпрос: Пациентът заплаща цена за направените копия на медицинска документация, която цена е определена от лечебното заведение ли? Благодаря за отговора и поздрави.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Да, цената за получените копия на медицинските документи се определя от самите лечебни заведения.
   С оглед защита икономическите права на пациента цената не трябва да е прекомерно висока (това е доста неясно понятие), както и да е обявена предварително.

Напишете коментар