Актуална информация

Докога с този хаос в здравеопазването?

 Хаос, непрофесионализъм, липса на внимание към пациенти и незачитане правата на лечебните заведения е предизвикан…

Мария Радева|Автор
3 ян. 2011

 Хаос, непрофесионализъм, липса на внимание към пациенти и незачитане правата на лечебните заведения е предизвикан за поредна година от подписване на НРД в последната секунда на годината и обнародването му някъде напред във времето.

На интернет страницата на НЗОК –  www.nhif.bg – са достъпни текстовете на Национален рамков договор 2011 за медицинските дейности и Национален рамков договор за 2011 за денталните дейности. И към днешна дата текстовете на нормативните актове не са обнародвани (http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces), което поставя въпроса – как работят лечебните заведения?

Видно от „пожелателните” норми на НРД настоящите рамкови договор влизат в сила от 01.01.2011, следователно вече трети ден се прилагат норми, създаващи както права, така и задължения и за лекари и за пациенти, които всъщност са правни норми без юридическа стойност.

 Съгласно Закона за нормативните актове обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба. Това изключение е превърнато в порочно правило в системата на здравеопазването.

 А какво се случва в болниците, с оглед предвидените разпоредби на § 5 и 6 от ПЗР на НРД 2011?

Договорите с изпълнители на болнична помощ влизат в сила от 1 януари 2011. Съгласно § 6 в случай, че лечебно заведение за болнична помощ не сключи договор с НЗОК при настоящите условия, за извършената от него дейност от 1 януари 2011 до датата на отказа не се заплаща.

Изискванията за сключване на договор за болнична помощ към настоящия момент са имагинерни, липсващи и не могат да породят стабилни правоотношения.

Ако сега просто говорим за хаос въпросите за обнародването на НРД и приложенията към същия ще бъдат поставяни с острота, когато дойде времето на контрола и  санкциите. В тази връзка е интересно становището на съда за дългогодишната порочна практика и незачитане изискването на Конституцията за обнародване на нормативните актове.

 В такъв смисъл са поредица от съдебни решения на РС – Русе: „Твърди се, че е нарушен диагностично лечебния алгоритъм на КП … . Посочената клинична пътека е част от Приложение 18 към НРД, което макар и неразделна част от НРД не е обнародвано в официалната част на ДВ , а според параграф 14 от ДР би следвало да е обнародвано  в притурка.  Прегледа на ДВ, включително и официалният сайт,  не сочи на изпълнение на параграф 14.  Така същността на КП …  би могла да се установи в сайта на НЗОК или с помощта на интернет в други сайтове. Този факт обаче не сочи , че изискванията по КП … са част от позитивното право на РБ, тъй като е ноторно известно, че по силата  на Закона за нормативните актове  законите  и подзаконовите актове се  обнародват в ДВ. Съгласно чл.6 от ЗДВ притурките се обнародват по инициатива на различни правни субекти за тяхна сметка. Липсата на средства НЗОК / твърде спорен в обществото въпрос/ да публикува и обнародва в ДВ или в официалния сайт на ДВ приложенията по параграф 14 от ДРЗЗО или съответното неизпълнение от страна на НЗОК на изискването на НРД сочи, че позоваването от страна на наказващият орган на изисквания на КП …  е свързано с липса на обективен признак на нарушението като част от позитивното ни право. Така напрактика, за да намери приложение чл.199 НРД 2010 тези утвърдени  начини на действие /бланкетно посочени/ се свързват с указанията за клинично поведение по пътеките , които както бе посочено не са обнародвани – не са част от позитивното право.”

 Цитираното и всички съдебни решения – повече от 250 – постановени през 2010  по дела, свързани с обжалване на наложени от РЗОК санкции са събрани в сборника с коментар „Санкциониране на лечебни заведения по ЗЗО”

4 comments

 • Антония Анакиева

  Здравейте, запознахме се на Ваш семинар в София.
  Във връзка с Вашите публикации за продължаващото необнародване на приложенията към НРД, днес в съда, по повод на дело за НП, съдът, по мое възражение, беше направил проверка в ДВ и беше получил информация, че приложение № 18 е публикувано в притурка към бр. 3/2011, том II, която е изпратена на МЗ. Явно ще се окаже, че такава притурка е излязла тихомълком.

  Следващата седмица ще искам от ДВ удостоверение по друго дело за санкция и да видим дали ще ми отговорят пак така.

  Колежката от РЗОК също беше много изненадана, че приложенията са обнародвани; в предишно заседание самата тя каза, че не са.

  Така става все по-интересно.

  Поздрави,
  А

  • Мария Радева

   Е, ако това не е цирк:) самата колежка от РЗОК е изненадана 🙂 това наистина би било смешно, ако в действителност не е абсурдно, а за нас като юристи и недопустимо.
   За кое приложение 18 говорим – за това към НРД 2010 или към НРД 2011? Що се отнася до 2010 – имам писмен отговор на НЗОК по реда на ЗДОИ, че приложенията към НРД 2010 не са обнародвани.
   В интерес на истината, че притурките излизат тихомълком и аз го казвам – единствено НЗОК и ДВ разбират кога излизат тези притурки.
   Какво точно е изпращано на МЗ – какво общо има МЗ в случая?
   Поздрави!

 • хаоса ще продължава, докато разни полицай и пожарникари нахлуват при лекари като при въоръжени престъпници. Тези хора не разбират, че така не може. Никой не му дреме за това при какви условия работят лекарите. Търсят се само политически дивиденти и като не можем да се борим с мафията ще се борим с лекарите!!

Напишете коментар