Актуална информация

Докога НРД ще пренаписва ЗЗО?

 В публикация от 05.01.2011 – https://mariaradeva.com/?p=1264 – вече коментирах сроковете в предстоящия договорен период. НРД…

Мария Радева|Автор
12 ян. 2011

 В публикация от 05.01.2011 – https://mariaradeva.com/?p=1264 – вече коментирах сроковете в предстоящия договорен период. НРД 2011 обаче има различна визия за задължителните текстове на ЗЗО.

 В чл. 59а, ал.1 ЗЗО е категоричен „В 30-дневен срок от влизането в сила на НРД лечебните заведения подават заявления в РЗОК за сключване на договор.”. В следващите 30 дни от подаване на заявлението се сключва или отказва сключването на договор.  Нормата на чл. 59а ЗЗО не предвижда никакви изключения – няма нови лечебни заведения, няма различни срокове.

 Срокът по чл.59а, ал.1 от ЗЗО е т. нар. в правото „преклузивен срок”, т.е. след неговото изтичане се прекратява всяка възможност за извършване на съответното действие.

Не казвам колко справедлива или не е разпоредбата, но тя е задължителна и като такава следва да се изпълнява! Въпросите за нейната промяна са единствено в компетентността на законодателя.

 НРД 2011 за медицинските дейности има различен поглед върху ситуацията:

 „Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична медицинска помощ и след изтичане на срока по чл. 20, ал. 3 (срокът определен в ЗЗО) с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията на закона и НРД.

(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК сключва договори или издава мотивирани откази за сключване на договори в срок до 30 дни от подаването на документите…..”

 Ако идеята на чл.21 от НРД 2011 е, че изпълнителите на ПИМП могат да подават документи и сключват договори извън  предвиденото от ЗЗО, то подобна разпоредба поставя няколко въпроса:

1)            Кой и защо си е позволил да не се съобрази със закона?

2)            Как ще се прилага норма, противоречаща на норма от по-висок ранг?

3)            Защо изключението е само за изпълнителите на ПИМП?

4)            Защо в неравностойно положение са поставени изпълнителите на СИМП, МДД и болнична помощ?

 Още по абсурдна е нормата на чл. 114, ал.1 от НРД 2011 за медицинските дейности: „Изискуемите документи за сключване на договор с НЗОК се подават от лечебните и здравните заведения в съответната РЗОК в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на НРД.” Разликата между обнародването и влизането в сила е 11 дни.

 Чл. 114, ал.1 от НРД 2011 противоречи на:

1)      цитирания чл. 59а от ЗЗО (в който 30 дневния срок започва да тече от влизане в сила, т.е. от 01.01.2011, без значение от датата на обнародване)

2) предходна норма в НРД 2011 – чл.20, 1 –  Лечебни и здравни заведения, кандидатстващи за сключване на договор с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 ЗЗО.

 От целия този хаос потърпевши са лечебните заведения, защото отново има неяснота кога всъщност изтича срока за подаване на документи за сключване на договор с НЗОК? А отговорът на този въпрос е изключително важен, с оглед предвидената възможност за отказ по чл. 23, ал.1, т.5 от НРД 2011 – подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове.

 И НРД 2011 за денталните дейности въвежда изключения, които не са предвидени в ЗЗО.

„Чл. 18, ал.1 –  След изтичане на срока по чл. 17, ал. 3 (срокът предвиден в ЗЗО) директорът на РЗОК сключва договори или издава мотивирани откази за сключване на договори в срок до 30 дни от подаване на документите.”. Коментарът тук е излишен.

 Противоречащите на ЗЗО норми са облагодетелстващи за ЛЗ, което предполага, че погазването на закона ще бъде отминато с мълчание. Но подобно поведение е опасно и поставящо в зависимост същите тези ЛЗ.

Погазено е върховенството на закона. Този път то е удобно за изпълнителите, а кой им гарантира, че следващият път няма да е в техен ущърб? И кой ще ги защити тогава?

 Няма значение дали една норма е „добра или лоша”, „удобна или не за нечий интерес”, но спазването на същите тези норми гарантира спокойствие и сигурност в здравеопазването и предвидимост в отношенията с контролните органи.

 За поредна година НРД предизвиква хаос в здравеопазването – късно обнародване, противоречащи текстове, липсващи правила, апокрифни приложения, много медийно говорене и липса на адекватни решения. И мълчание от потърпевшите лечебни заведения.

 В подобен нормативен хаос, „вещици” се ловят най-лесно … а преди време някой беше казал нещо за „Има бяла мафия и тя не е една”

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/10/08/973912_zdravniiat_ministur_ima_biala_mafiia_i_tia_ne_e_edna/.

2 comments

 • Вие хубаво пишете тези неща, но има ли кой да ги прочете и да се съобрази с тях. Наистина правния хаос, който цари в сферата на здравеопазването , а и не само, няма равен на себе си в последните години. Не знам дали имате отношение към въпроса с обществените поръчки в здравеопазването, но и там е бъркотия голяма. Министерството с ПИСМО задължи болниците сами да си првавят процедури за скъпоструващите лекарства за хемодиализа /Наредба 34/2005/ без да е променяна Наредбата, според която Министерството е длъжно да осигурява тези медикаменти. Обаче защо никой не обръща внимание на това , не мога да си обясня.

  • Мария Радева

   Всеки ден повече от 250 човека, четат това, което пиша – дали ще се съобразят с него – нека сами си решат.
   Аз пиша за лекари, за лечебни заведения и за пациенти. За първите, когато освен, че работят в хаос – започнат да губят и пари и спокойствие – ще започнат не само да четат, а и да осмислят, това което казвам. Пациентите, когато натрупат достатъчно кричина маса и започнат да защитават правата си – аз ще зная как и с какво да съм им полезна:)

   А по отношение измененията в Наредба 34 – имам публикация в сайта. По отношене това, кой е длъжен да осигурява тези лекарства – това произтича и от договорите между МЗ и ЛЗ за финансирането на определени дейности.

Напишете коментар