Аргументи и коментари

Дискриминирани ли са лицата с Болест на Алцхаймер?

С изменение на Наредба № 38/2004 (ДВ 15/21.02.2012) Болестта на Алцхаймер е включена в списъка…

Мария Радева|Автор
23 фев. 2012
Дискриминацията по признак увреждане

С изменение на Наредба № 38/2004 (ДВ 15/21.02.2012) Болестта на Алцхаймер е включена в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК ще заплаща.

Това решение идва след повече от две години административни и съдебни дела.

През 2010 Комисията за защита от дискриминация установява липса на еднакъв диференциран подход при нормативното регулиране. Невключването на заболяването Алцхаймер и сходните на него заболявания в Наредба № 38/2004 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, представлява пряка дискриминация по признак „увреждане”. За преустановяванена дискриминацията по признак увреждане КЗД дава задължително предписание на МЗ за предприемане на необходимите действия за включването на заболяването Алцхаймер и сходните на него заболявания в Наредба № 38/2004. Решението на КЗД е обжалвано пред съда.

КЗД приема, че заболяването на Алцхаймер е социално значимо заболяване, което по данни на СЗО се нарежда след съдовите и онкологичните заболявания. Този прогресиращ интелектуален упадък изисква специфични грижи и изключителни здравни и финансови разходи, като се вземе предвид и възрастовата граница на заболелите – масово над 50 годишна възраст. Реимбурсирането на лекарства за провеждане на домашното лечение на лицата с това заболяване е част от грижата на държавата и осъществяване на едно от основните конституционни права – право на достъпна медицинска помощ. Сравнявайки болестите, които присъстват в Реимбурсния списък на НЗОК, КЗД е достигнала до заключението, че болните от Алцхаймер са неравно третирани.

В оконателното решение на ВАС се казва, че по отношение на засегнатите лица, релевантен е фактът на лишаването им от здравна грижа, с цел забавяне развитието на болестта при провеждане на домашното им лечение. Тази грижа държавата не е осигурила, с единствения, неоправдан довод за недостиг на държавни и обществени средства, още повече, че МЗ е декларирало в хода на производството за сформирана експертна група, която работи по поставения въпрос. Красноречива за реакцията на Европа за ръста на заболяването е и писмената декларация № 80 на Европейския парламент още от 2008, подписана от 16 български евродепутати, призоваваща държавите-членки да признаят болестта на Алцхаймер като приоритет на европейското здравеопазване, да изготвят план за действие за подобряване на ранната диагностика, за опростяване на процедурите за болните и предоставящите им помощ лица, за повишаване на качеството им на живот.

Въпреки решението на КЗД, окончателно потвърдено от ВАС, държавата продължава да бездейства. В началото на 2012 националният омбудсман изпраща препоръка до МЗ. В препоръката се казва: „За съжаление, липсата на предприети действия от страна на МЗ по изпълнение на влязлото в сила решение на петчленен състав на ВАС по случая … показва, че проблемът на хората с болестта Алцхаймер и техните семейства се пренебрегва”.
Воден от убеждението, че всеки има право на качествена медицинска помощ, равен достъп до здравни услуги и благоприятна среда за достоен живот, националният омбудсман се обръща с препоръка за изпълнение на съдебното решение, като първа и необходима крачка за осигуряване правото на лечение на тази уязвима група граждани.

1 comment

Напишете коментар