ДВ 2012

Плащаме за диагностично-свързаните групи

„Половин милион лева – толкова ни струва закупуването на ДСГ от Австралия, твърди публикация в…

Мария Радева|Автор
27 ян. 2012

„Половин милион лева – толкова ни струва закупуването на ДСГ от Австралия, твърди публикация в днешния брой на „Преса”. Ежедневникът пише, че постановлението на Министерски съвет, с което се отпускат допълнителни средства на МЗ, е обнародвано в последния брой на „Държавен вестник” и уточнява, че в него сумата не е посочена. Вестникът обаче получил информацията за сумата от свои източници.“
източник: zdrave.net

С пари от преструктуриране и/или на икономии на разходите по централния бюджет за 2012 ще бъде извършено плащане за Класификационната система AR-DRG (диагностично-свързаните групи), по договора сключен с Австралия.

В днешния брой на ДВ 8/27.01.2012 е обнародвано ПМС № 10 от 20.01.2012. Съгласно решението на МС, Министърът на финансите ще предостави от централния бюджет за 2012 допълнителни средства по бюджета на МЗ за 2012 за заплащане на лицензионната такса по Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от МЗ, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, определена в Схемата на договореностите (която е приложение към договора).
В какъв размер ще бъдат средствата, които ще бъдат платени, ще разберем след като Министърът на финансите по предложение на Министъра на здравеопазването извърши съответните се промени по бюджета на МЗ за 2012 съгласно правилата на Закона за устройството на държавния бюджет.

Оставете първия коментар