Аргументи и коментари

Дентална имплантология – нова специалност в денталната медицина

В ДВ 24/2013 са обнародвани поредните изменения в Наредба 34/2006 за придобиване на специалност в…

Мария Радева|Автор
17 мар. 2013

В ДВ 24/2013 са обнародвани поредните изменения в Наредба 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Една част от измененията са свързани с финансирането на специализациите, но тези въпроси ще разгледам в следваща публикация.

Предстоят ли промени в имплантологията?

С обнародваните изменения е създадена нова специалност в денталната медицина – Дентална имплантология.

Един от позитивните резултати от въвеждането на здравно-осигурителната система, е че сложи в известен ред въпросите, свързани с отделните медицински специалности. Поради различния начин на финансиране – темата за специалностите в денталната медицина продължава да има почти само теоретично значение.

Наредба 34/2006 определя специалностите не само в сферата на медицината, но и в сферата на денталната медицина.

Специалности, които са включени в приложенията на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации за лекарите по дентална медицина са: Оралната хирургия и Ортодонтията.

Специалности, които са включени в приложенията на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации за лекарите по дентална медицина са: Детската дентална медицина, Общата дентална медицина, Оперативното зъболечение и ендодонтия, Пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица, Протетичната дентална медицина, Социалната медицина и общественото дентално здраве, Денталната клинична алергология.
В тази група е и създадената нова специалност в денталната медицинаДентална имплантология. Срокът на обучение за новата специалност е 3 години.

Кой ще може да поставя импланти?

Какво ще се промени в денталната медицина, с въвеждането на новата специалност – е въпрос на бъдеще и на прилагането на нормативната уредба на денталната медицина.

1.По съответните специалности трябва да се приемат и съответните медицински стандарти, които да очертаят правната рамка, правата и задълженията на отделните специалисти. По този показател денталната медицина изостава, в сравнение с медицината. Ако в медицината са приети и се прилагат медицинските стандарти по почти всички медицински специалности, в денталана медицина – стандарти са само три. От 2010 медицинските стандарти в денталната медицина са по Орална хирургия, Детска дентална медицина и Ортодонтия.
2. След приемането на всички медицински стандарти същите следва да се спазват, а всяко нарушение да се санкционира от компетентния орган – Изпълнителна агенция „Медицински одит”. Само така ще има смисъл от въвеждането на специалностите и медицинските стандарти, целта на които е оказването на качествена медицинска, вкл. и дентална помощ.

Оставете първия коментар