ДВ 2010

ДВ 97 от 10.12.2010 – регистър на ЛЗ

 В ДВ бр. 97/10.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283/ 3. 12.2010 за приемане на Наредба…

Мария Радева|Автор
9 дек. 2010

 В ДВ бр. 97/10.12.2010 е обнародвано

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283/ 3. 12.2010

за приемане на Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите


Пълен текст на наредбата тук

Направено е и изменение в Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ

 Текст на промяната: тук

В ДВ бр. 97/10.12.2010 е онбародвано и решението на НС за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009. Пълен текст на решението на НС, вкл. и отчета на НЗОК тук

Припомням, че с решение от 30.09.2010 НС прие отчета за дейността на НЗОК за 2009, което решение е обнародвано в ДВ 79/2010.

За отчетите на НЗОК  имформация можете на намерите тук: https://mariaradeva.com/?p=508

Оставете първия коментар