ДВ 2011

ДВ 6 от 18.01.2011 – Устройствен правилник на РЗИ – с внимание към гражданите

 В ДВ бр.6 от 18.01.2011 е обнародван Устройственият  правилник на регионалните здравни инспекции Работата с…

Мария Радева|Автор
18 ян. 2011

 В ДВ бр.6 от 18.01.2011 е обнародван Устройственият  правилник на регионалните здравни инспекции

Работата с граждани в РЗИ ще бъде без прекъсване в рамките на обявеното работно време, за което служителите от звеното за административно обслужване ще ползват почивки по определен ред.

 Във всяка РЗИ ще бъдат определени  длъжностни лица, които да приемат граждани и представители на организации и изслушват техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени приемни дни и часове.

 Лично на директора  на РЗИ  ще  бъдат докладвани молбите и жалбите, които засягат принципни въпроси от дейността на инспекцията, както и сигнали за злоупотреби с власт или корупция.

ТЕКСТ на Устройствения правилник

Оставете първия коментар