ДВ 2011

ДВ 57 – Медицински институт на МВР

Отменен е Правилникът за устройството и дейността на Медицинския институт на МВР (ДВ, бр. 48…

Мария Радева|Автор
26 юли 2011

Отменен е Правилникът за устройството и дейността на Медицинския институт на МВР (ДВ, бр. 48 от 2001 г.).

В ДВ 57/19.07.2011 е обнародван Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на МВР

Променена е структурата на Медицинския институт на МВР, която включва:

  • ръководство
  • медицински служби за осигуряване на първична извънболнична медицинска помощ на служителите от основните структури на МВР по чл. 9 ЗМВР
  • централна експертно-лекарска комисия
  • И

  • лечебни заведения за болнична помощ:
  • Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София,
    Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в Банкя
    Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал във Варна
    Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал в гр. Хисаря

    Дейността на болничните лечебни заведения се осъществява по медицински специалности, посочени в приложения към правилника

    Оставете първия коментар