ДВ 2011

ДВ 54 от 15.07.2011

В ДВ 54 от 15.07.2011 е обнародвана Наредба № 5 от 6 юли 2011 за…

Мария Радева|Автор
14 юли 2011

В ДВ 54 от 15.07.2011 е обнародвана Наредба № 5 от 6 юли 2011 за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

Очаквайте …

Оставете първия коментар