Аргументи и коментари

ДВ 53 – необичайна нормативна активност в сферата на здравеопазването

В брой 53 на ДВ от 12.07.2011 са обнародвани изменения в поредица нормативни актове: Наредба…

Мария Радева|Автор
11 юли 2011


В брой 53 на ДВ от 12.07.2011 са обнародвани изменения в поредица нормативни актове:

  • Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
  • Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“
  • Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
  • Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
  • Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
    1. Очаквайте подробности …

    Оставете първия коментар