ДВ 2011

ДВ 52 от 08.07.2011

В ДВ 52 от 08.07.2011 e поправка в Наредба № 40 от 2004 за определяне…

Мария Радева|Автор
8 юли 2011

В ДВ 52 от 08.07.2011 e поправка в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

С изменения, които влизат в сила от днес, е променена Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
Някои от измененията:

Към МЗ се създава: продължи “ />

  • специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти със Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН);
  • специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни.

По места РЗИ ще поддържат:

  • информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, рубеола и епидемичен паротит;
  • информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания.

В срок до 31.12.2011 МЗ, лечебните и здравните заведения, които извършват регистрацията на случаите със СПИН/ХИВ и туберкулоза, предприемат необходимите действия за въвеждането в експлоатация на специализираните електронните информационни системи. Указания по експлоатацията на специализираните електронни информационни системи ще бъдат давани от министъра на здравеопазването.

За всеки регистриран случай от морбили, рубеола и епидемичен паротит (възможен, вероятен или потвърден) освен обобщените данни, които РЗИ ежедневно предава в НЦОЗА, поотделно за всеки случай се въвеждат индивидуални данни в информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, рубеола и епидемичен паротит в страната.
За регистрираните случаи на Легионерска болест освен обобщените данни, ежедневно предавани в НЦОЗА, РЗИ изпраща по електронна поща в МЗ и в НЦЗПБ попълнена „Карта за епидемиологично проучване на случай на Легионерска болест“

Променени с и съответните приложения към наредбата за определяне на:

  • заразните и паразитните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет
  • критерии за класифициране на заразните болести, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет
  • дефиниции за възможен, вероятен и потвърден случай на заразните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет

Оставете първия коментар