ДВ 2011

ДВ 5 от 14.01.2011 – структурни промени в здравеопазването – 476 служители по-малко

С Постановление № 1 от 6.о1.2011 за структурни промени в системата на здравеопазването се  преобразуват  съществуващите регионални…

Мария Радева|Автор
14 ян. 2011

С Постановление № 1 от 6.о1.2011 за структурни промени в системата на здравеопазването се  преобразуват  съществуващите регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции.

Регионалните здравни инспекции са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването  и с предмет на дейност: осъществяване и организиране на държавната здравна политика на територията на съответната област.

Една от целите на сливането на администрациите е премахването на дублиращи се функции, изпълнявани от съществуващите РЦЗ и РИОКОЗ , което предполага и намаляване броя на служителите.

 Общата численост на персонала  в съществуващите РИОКОЗ и РЦЗ е общо 3935 служители:

  РИОКОЗ РЦЗ
Благоевград 129 17
Бургас 193 28
Варна 217 29
В. Търново 126 31
Видин 64 18
Враца  111 18
Габрово 71 17
Добрич 99 20
Кърджали  81 18
Кюстендил 79 18
Ловеч 77 18
Монтана 81 18
Пазарджик 118 18
Перник 71 17
Плевен 130 20
Пловдив 243 33
Разград 71 18
Русе 121 20
Силистра 70 17
Сливен 91 18
Смолян 71 17
Столична 408 42
София област 115 28
Стара Загора 146 32
Търговище 69 17
Хасково 119 19
Шумен 90 19
Ямбол 72 17
ОБЩО 3333 602

Общата численост на персонала на новите регионални здравни инспекции ще бъде  3459 щатни бройки.

Дали новата административна структура ще оправдае обществените очаквания и ще спести разходи за издръжка предстои да разберем.

В бр. 6 на ДВ ще бъде обнародван  Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.

2 comments

Напишете коментар