ДВ 2011

ДВ 5 от 14.01.2011 – избор на екип

В ДВ 5 от 14.01.2011 са факт обсъжданите промени в реда и заплащането на т.…

Мария Радева|Автор
14 ян. 2011

В ДВ 5 от 14.01.2011 са факт обсъжданите промени в реда и заплащането на т. нар. „избор на екип“

С изменения в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ се дефинират понятията

Екип“ е лекарят, извършващ конкретната интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента, заедно с поне един от следните възможни медицински специалисти: друг/други лекари със специалност, различна от специалността на първия лекар, и специалист по здравни грижи.

Избор на лекар/екип“ е изразяване на предпочитание от пациента конкретна интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес да му бъде предоставена/осъществена от определен лекар/екип на болницата.

„Допълнително поискани услуги“ са подобрени битови условия и допълнително обслужване, свързани с престоя на пациента в лечебното заведение, извън оказваната медицинска помощ, като самостоятелна стая, телефон, телевизор, меню за хранене по избор, избор на лекар или екип от медицински специалисти и др.

 Актуалният текст на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ тук

Повече за Медицинската помощ през 2011 и изводите от 2010

 

Оставете първия коментар