ДВ 2011

ДВ 42/2011-промяна във Фонда за асистирана репродукция

От днес е факт забраната за лечебните заведения, работещи с Фонда за асистирана репродукция да…

Мария Радева|Автор
2 юни 2011

От днес е факт забраната за лечебните заведения, работещи с Фонда за асистирана репродукция да изскват допълнително заплащане от пациентите. Това гласи промяната в чл. 10, ал.4 на ПМС за създаване на Център “Фонд за асистирана репродукция”:

„Лечебното заведение извършва изцяло необходимите в конкретния случай дейности по асистирана репродукция в рамките на отпуснатата от Фонда парична сума без доплащане от лицето.”

Още за обнародваните в ДВ 42/03.06.2011 изменения:

Регламентира се състава на 7-чления Обществен съвет, създаден към фонда. За членове на Обществения съвет се определят петима изтъкнати медицински специалисти с призната специалност по акушерство и гинекология и с професионален опит в областта на асистираната репродукция, както и двама представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.
Най-малко половината от експертите (които са 5) в състава на съвета се обновява на всеки две години.
Представителите на юридическите лица с нестопанска цел не получават възнаграждение за дейността си в Обществения съвет.

С измененията директорът на Фонда е задължен да прекрати договора при установяване на нарушение в дейностите по асистирана репродукция, извършвани от лечебното заведение.
С фонда ще работят лечебни заведения, получили съответното разрешение от МЗ, но и отговарящи на изискванията, определени с Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция. Лечебните заведения ще се проверяват планово най-малко веднъж годишно.

Директорът на фонда е задължен, освен ежегодния отчет за дейността, да представя на министъра на здравеопазването и тримесечни анализи за разходването на средствата на фонда в срок до 20-о число на месеца, следващ тримесечието.
Директорът на фонда ще се атестира всяка година, а не както до сега на всеки три години.

Сподели публикацията: SEO-X Social Bookmarking Button

Оставете първия коментар