ДВ 2011

ДВ 41 от 31.05.2011 – нова здравна администрация

С обнародването в ДВ 41/31.05.2011 на ПМС № 145 26.05.2011 са факт структурните промени в…

Мария Радева|Автор
31 май 2011

С обнародването в ДВ 41/31.05.2011 на ПМС № 145 26.05.2011 са факт структурните промени в системата на здравеопазването, свързани с преобразуването на Националния център по опазване на общественото здраве и Националния център по здравна информация. Съществауващите до сега структури ще се обединяват и се създава Национален център по обществено здраве и анализи. Новосъздаеният център ще има за предмет: научноизследователска, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на опазване на общественото здраве; оценка на здравния риск при неблагоприятно въздействие на факторите на жизнената среда, рисковите фактори, свързани с поведението и начина на живот; промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите.

В следващия един месец:

  • Министърът на здравеопазването трябва да издаде Правилник за устройството и дейността новосъздадения център
  • Директорът на НЦОЗА трябва да утвърди длъжностно разписание на служителите в центъра
  • В следващите три месеца, след провеждане на конкурс по КТ, ще стане ясно кой ще оглави новата административна структура в здравеопазването.

    Оставете първия коментар