ДВ 2011

ДВ 38 от 17.05.2011

В брой 38 на ДВ от 17.05.2011 са обнародвани: ПМС № 121/09.05.2011 за закриване на…

Мария Радева|Автор
16 май 2011

В брой 38 на ДВ от 17.05.2011 са обнародвани:

ПМС № 121/09.05.2011 за закриване на Център „Фонд за трансплантация“

Изменнеие на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

Изменение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Оставете първия коментар