НРД 2011

ДВ 35 от 03.05.2011 – изменение в НРД 2011 за денталните дейности

При опит да бъде обнародвано Споразумение между НЗОК и БЗС – същото е върнато на…

Мария Радева|Автор
3 май 2011

При опит да бъде обнародвано Споразумение между НЗОК и БЗС – същото е върнато на 15.03.2011. От редакцията на ДВ са преценили, че съществуват неточности в текста и са отказали обнародване.

 Възможно е този неуспешен опит за обнародване да е провокирал настоящото изменение в НРД 2011 за денталните дейности. Договорът за изменение е депозиран за обнародване от МЗ на 21.04.2011. Изменението е публикувано в  ДВ 35 от 03.05.2011.

Досегашният текст на чл. 3 гласеше:Управителят на НЗОК съгласувано с НС на НЗОК заедно с упълномощени от БЗС лица издават съвместно указания, инструкции и други към ИДП по прилагането и тълкуването на НРД.”

 С измененията (ДВ 35/03.05.2011) разпоредбата на чл.3 се изменя така:

Управителят на НЗОК заедно с председателя на БЗС или с упълномощени от него лица издават съвместно указания, инструкции и други към изпълнители на дентална помощ по прилагането и тълкуването на НРД.“

 Да очакваме ли съвместни указания НЗОК – БЗС?

Оставете първия коментар