ДВ 2011

ДВ 2 от 07.01.2011 – ПМС за изпълнението на държавния бюджет за 2011

 В брой 2 0т 07.01.2011 е обнародвано ПМС 334/29.12.2010 за изпълнението на държавния бюджет на…

Мария Радева|Автор
7 ян. 2011

 В брой 2 0т 07.01.2011 е обнародвано ПМС 334/29.12.2010 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011.

Утвърждава предназначението на субсидиите за национално представителните организации на и за хора с увреждания съгласно приложението.

 

3 comments

 • Радост Иванова

  Здравейте, не намирам ПМС 334/29.12.2010. Може ли да ми дадете линк към него, за да го прочета и ръководя от него.
  Благодаря предварително

  • Мария Радева

   Това е целият текст на ПМС 304
   Съответните приложения за публикувани в сайта

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
   от 17 декември 2010 г.
   за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
   (Обн., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. – в сила от 01.01.2011 г.)
   МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
   ПОСТАНОВИ:
   Чл. 1. Приема обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване съгласно приложения № 1, 2, 3, 4 и 5.

   Чл. 2. Приема методиките за остойностяване на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване съгласно приложения № 6, 7, 8, 9 и 10.

   Чл. 3. Приема методиките за заплащане на дейностите в медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване съгласно приложения № 11, 12 и 13.

   Чл. 4. Националната здравноосигурителна каса предоставя на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването ежемесечно отчет за изпълнението на обема и бюджета на видовете медицинска помощ по чл. 1.
   Заключителни разпоредби

   § 1. Постановлението се приема на основание чл. 55в, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

   § 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Напишете коментар