ДВ 2011

ДВ 17 от 25.02.2011

В брой 17 от 25.02.2011 на ДВ са обнародвани: 1) „Козметични промени“ в наредбата, уреждаща…

Мария Радева|Автор
25 фев. 2011

В брой 17 от 25.02.2011 на ДВ са обнародвани:

1) „Козметични промени“ в наредбата, уреждаща уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ. Променени са наименованията на приложенията, както и наименованието на самата наредба – Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

2) Обнародвани са и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001  за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати

Национална служба по наркотичните вещества (НСлНВ) се преобразува в  „дирекция „Наркотични вещества“.

Направени са изменения към изскванията при внос и износ на наркотични вещества и техните препарати от / за  държава – членка на Европейския съюз и трета държава.

3) Обнародвана е и заповед на МЗ за утвърждаване на списък на признатите натурални минерални води в Република България.

2 comments

Напишете коментар