Актуална информация

ДВ 16 от 22.02.2011 – по-високи такси при регистрация по ЗЛЗ

В бр. 16/22.02.2011 на ДВ е обнародвана нова тарифа на таксите, които се събират по…

Мария Радева|Автор
22 фев. 2011

В бр. 16/22.02.2011 на ДВ е обнародвана нова тарифа на таксите, които се събират по ЗЛЗ.

За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра се събира такса 52 лева.

За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните в регистъра обстоятелства се събира такса 32 лева.

За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности,  се събира такса 46 лева.

Пълен текст на ТАРИФА

Оставете първия коментар