ДВ 2010

ДВ 100 от 21.12.2010 – изменения в реда за заплащане на лекарства

С Наредба № 38 от 2004  е определен списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение…

Мария Радева|Автор
20 дек. 2010

С Наредба № 38 от 2004  е определен списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.

 Изменения, публикувани в ДВ 100/21.12.2010:

 Считано от 01.01.2011 НЗОК:

 •  няма да заплаща лекарства за домашно лечение на:

 Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично, включваща следните МКБ-кодове: A15.0; A15.1; A15.2; A15.4; A15.5; A15.6; A15.7.

 N97 – Безплодие при жената

 •  ще заплаща за лечение на следните заболявания:

 С 50 – Злокачествени новообразувания на млечната жлеза

С 54.1 – Злокачествени новообразувания на ендометриума

С 61 – Злокачествени новообразувания на простатата

С 64 – Злокачествени новообразувания на бъбрек с изключение на бъбречно легенче

 D 56.1 – Бета таласемия (Таласемия майор)

D 66 – Вроден дефицит на фактор VIII

D 67 – Вроден дефицит на фактор IX

D 68.0 – Болест на von Willebrand

D 68.2 –  Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

 E22.1 – Хиперпролактенемия

 Е23.0 –  Хипопитуитаризъм

 Е 75.2 –  Болест на Гоше, Болест на Фабри

 Е 83.0 – Болест на Уилсон – Коновалов

 Е 84 –  Кистозна фиброза

 Р 22.0 – Неонатален респираторен (дистрес) синдром (Хиалинно-мембранна болест)

 P 27.1 – Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

 Q 87.1 – Синдром на Прадер Вили

 Q 96 – Синдром на Търнър

 Z 94 –  Наличие на трансплантирани органи и тъкани

 За заболявания с кодове по МКБ С 50, С 54.1, С 61 и С 64 включително могат да се изписват само лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия.

Лекарствените продукти за домашно лечение при заболявания с код по МКБ N 18 могат да се изписват за предиализен стадий и при деца със смущения в растежа в терминален стадий на бъбречна недостатъчност

 

Направени са и изменения в Наредба № 34 от 2005  за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които влизат в сила от днес.

От обхвата на Наредба № 34 от 2005  се изключва заплащането на лекарствени продукти, предназначени за лечението на състояния след трансплантация на тъкани и органи и редки заболявания.

За месец януари 2011 лекарствените продукти за лечението на състояния след трансплантация на тъкани и органи, редки заболявания  и лекарствените продукти за поддържаща хормонална терапия се предписват, отпускат, заплащат и разпределят на лечебните заведения – крайни получатели, по досегашния ред.

 Изменения в чл. 3: „Необходимите за лечение и диагностика радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори се осигуряват съгласно приложение № 2.

 Изменения в чл. 9: „За закупуването на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици,  радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори по чл. 3 се изготвя спецификация, която съдържа:

1. вид;

2. количество;

3. стойност.

„(2) Спецификацията по ал. 1 се изготвя в рамките на осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства.

(3) За радиофармацевтиците, радионуклидните генератори, китове и радионуклидни прекурсори по чл. 3, които представляват медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, се изготвя спецификация по реда на чл. 10.”

 В петдневен срок от влизане в сила на наредбата (до 26.12.2010) комисията по чл.2, ал.2 привежда списъка с конкретните заболявания, класифицирани по Международната класификация на болестите (МКБ), лекарствените продукти по международно непатентно наименование и лекарствена форма за лечението на тези заболявания и алгоритмите на лечение на заболяванията с лекарствените продукти и министърът на здравеопазването го утвърждава.

 

4 comments

 • Стефка Кръстева

  Благодаря за отговора.
  Ще пробвам в БГ парламента, а след това-и в Европейския парламент
  Стефка

 • Стефка Кръстева

  А какво да правим ние-болните от Множествена склероза 100% НЕТРУДОСПОСОБНОСТ,
  -без НИКАКВО реимбурсирано лечение, с 28г3месеца трудов стаж и…50% от заработената(по документ от НОИ)ПЕНСИЯ???––нямам 100 точки…

  • Мария Радева

   Уважаема, Г-жо! Разбирам тежкото Ви положение, за съжаление – отговорът на въпросите ви трябва да дават политиците, а не юристите. Бихте могли да потърсите поне някаква чуваемост по въпроса чрез защита на общия интерес с други пациенти.

Напишете коментар