ДВ 2010

ДВ бр.99 от 17.12.2010 – държавния бюджет и решение на ВАС

В ДВ бр. 99 от 17.12.2010 е обнародван Закона за държавния бюджет за 2011  …

Мария Радева|Автор
16 дек. 2010

В ДВ бр. 99 от 17.12.2010 е обнародван Закона за държавния бюджет за 2011

 

Обнародвано е Решение на ВАС по адм. дело № 9627/2009, образувано по жалба на БЛС против разпоредби от Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 на УС на НЗОК.

С решението се:

ОБЯВЯВАТ за нищожни т. 229. изр. 2 и т. 229.2 от решение № РД – УС – 04 -17 от 20.01.2009 г. на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

ОТМЕНЯТ т. 189.13 и т. 229.1 от решение № РД – УС – 04 -17 от 20.01.2009 г. на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Българския лекарски съюз против т. 189.9, т. 189.17, т. 227, т. 227.1, т. 227.2, т. 227.3, т. 228 и т. 229, изр. 1 от решение № РД – УС – 04 -17 от 20.01.2009 г. на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Оставете първия коментар