ДВ 2011

ДВ бр.7 от 21.01.2011 – изменения в устройствения правилник на НЗОК

В ДВ бр. 7 от 21.01.2011 са обнародвани изменения в Правилника за устройството и дейността на…

Мария Радева|Автор
21 ян. 2011

В ДВ бр. 7 от 21.01.2011 са обнародвани изменения в Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Измененията влизат в сила от 01.02.2011.

Част от измененията са свързани с правомощията на НС на НЗОК да одобрява прогнозните обеми и цени  и да одобрява методиките за остойностяване и за заплащанепо на медицинската помощ по  чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването. Тези изменения влизат в сила от 01.03.2011.

 

 

Оставете първия коментар