ДВ 2011

ДВ брой 8 от 25.01.2011 – Агенция по безопасност на храните

От днес, 25.01.2011, е в сила закона за Българската агенция по безопасност на храните, обнародван…

Мария Радева|Автор
25 ян. 2011

От днес, 25.01.2011, е в сила закона за Българската агенция по безопасност на храните, обнародван в брой  8 на ДВ.

Новата агенция ще осъществява контрол  по отношение на изискванията към:

1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;

2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;

3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;

4. фуражите;

5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.

Текст на Закона за Българската агенция по безопасност на храните тук