Аргументи и коментари

Глоба до 20 000 лв. грози работодател, сложил незаконни камери

Темата за видеонаблюдението неведнъж е била разглеждана, в този сайт. Личните данни в здравеопазването Проблемите…

Мария Радева|Автор
4 дек. 2014

Темата за видеонаблюдението неведнъж е била разглеждана, в този сайт.

Личните данни в здравеопазването

Проблемите на видеозаснемането в лечебните заведения за денталната медицина са подробно разгледани в публикация в бр.6 на в-к Стоматологичен свят.

Още по темата за видеонаблюдението:

От 2000 до 20 000 лв. варира санкцията за работодател, който извършва видеонаблюдение, без да се е регистрирал като администратор в Комисията за защита на личните данни, припомни вчера Мария Крумова, началник отдел „Правни становища и международно сътрудничество“ в комисията. От 1000 до 20 000 лв. е глобата, ако шефът не се произнесе в срок по заявление на физическото лице дали обработва негови лични данни чрез видеонаблюдение, посочи тя.
Масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота все по-често повдига въпроса къде може и къде не може да се снима, подчерта Крумова. Тя уточни, че това се отнася особено за работното място. Недопустимо е монтирането на камери в стаи за почивка на персонала, в санитарни или други обслужващи помещения, където работещите имат право на необходимото спокойствие.
Поставянето на камери в производствени помещения, цехове или други работни места трябва да бъде внимателно анализирано за всеки конкретен случай. За да извършва видеонаблюдение, работодателят задължително следва да бъде регистриран като администратор на лични данни. Задължително е той да информира служителите и работниците си чрез обява на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение.
Ако прецените, че спрямо вас се извършва видеонаблюдение, за което не ви е поискано съгласието, или смятате, че правата ви са нарушени, можете да подадете жалба до КЗЛД, която може да се подава в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му, допълни Крумова.

Източник: в-к Дума

Оставете първия коментар