Аргументи и коментари

В очакване на допълнителните споразумения, сключвани с НЗОК

В публикация от 05.02.2013 zdrave.net съобщава, че: „Здравната каса не приема отчетите на изпълнителите за…

Мария Радева|Автор
5 фев. 2013

В публикация от 05.02.2013 zdrave.net съобщава, че: „Здравната каса не приема отчетите на изпълнителите за медицинска помощ за месец януари”. За познаващите здравноосигурителната система подобна ситуация беше очаквана, защото тя е логична последица от последните изменения в ЗЗО.

В тази законодателна рамка някак странно, но затова пък оптимистично някои РЗОК бяха публикували на интернет страниците си графици за отчитане. Ако се доверим на информацията от официалните страници на РЗОК, с днешна дата, процесът на отчитане в РЗОК – Стара Загора, РЗОК – София град, РЗОК – София област – трябва да е приключил. (???)

Тук не обсъждаме въпроса с новите договори – и те ще дочакат своя ред … някога.

Въпросът е какво се случва с всички лечебни заведения, сключили договор през 2012 и продължили обслужването на осигурени лица и в началото на 2013 … в очакване на нов договор, т.е. допълнително споразумение.

След последните изменения в ЗЗО и предвид липсата на НРД за медицинските дейности за 2013, нови индивидуални договори няма да бъдат сключвани. А ще бъдат подписвани допълнителни споразумения към действалите през 2012 индивидуални договори. Промените в ЗЗО са в сила от 15.01.2013 и от тогава се знае, че трябва да бъдат подписани допълнителни споразумения, което е предпоставка и за отчитане на извършената през м. януари дейност. Въпросът е, защо все още не са подписани допълнителните споразумения и съответно защо се бави процесът на отчитане? Отговорът не би следвало да е изненада за никого, защото той се съдържа отново в измененията на ЗЗО.

Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗЗО в случаите, когато се предвиждат нови дейности или при промени в основния пакет и няма подписан НРД, както и при промени в действащото законодателство, към индивидуалните договори се сключват допълнителни споразумения. За сключването на въпросните допълнителни споразумения лечебните заведения следва да подадат заявления. И тук започва голямото очакване, защото заявленията могат да бъдат подавани едва след като решението на НС на НЗОК бъде обнародвано в ДВ. Логиката на законодателните промени показва, че каквото и да се случи в системата на НЗОК – ще се случи след влизане в сила на решението на НС на НЗОК. А до тогава какво се случва с пациентите и лечебните заведения, които за поредна година преживяват хаоса на здравноосигурителната система? Дали те търпеливо могат да чакат?

5 comments

 • Благодаря!!!

 • Дано на 08.02.2012 се публикува това решение.
  Моето скромно мнение, че целта на това е да се забавят разплащанията към болниците, което да се отрази на консолидирания държавен бюджет, за да може С.Д. да рапортува че дефицитът пак е по-малък от този който той гордо е изчислил.

  • Мария Радева

   Както не веднъж съм казвала – политиката не е моята сфера и съвсем умишлено не си позволявам политически коментари. Не, че нямам позиция, но си я запазвам за себе си, защото сайтът ми е за право, а не за политика.
   Каквато и да е причината за забавянето – факт е, че всяка година е все същия хаос, с някои изменения и допълнения.

  • Мария Радева

   Решението вече е обнародвано.

 • НЗОК има неразплатени лекарства и дейности за онкоболни приложени през м. декември 2012 г., които не са отчетени и за тях фактури няма, единствено за тези суми има уведомителни писма.
  Причината за това са т.нар. „делегирани“ бюджети които не покриват тези разходи.
  НС на НЗОК са се събирали на 14.01.2013 и първа точка на дневният ред е била актуализация на разходите за м.12 2012 г., решение не е прието.

Напишете коментар