Актуална информация

ДВ 18 от 01.03.2011 – за възнагражденията на болничните директори

В ДВ бр. 18 от 01.03.2011 са обнародвани изменения и допълнения към: Наредба № 9…

Мария Радева|Автор
28 фев. 2011

В ДВ бр. 18 от 01.03.2011 са обнародвани изменения и допълнения към:

Наредба № 9 от 2000 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ

Възнагражденията по договорите за управление на управителите на държавните лечебни заведения за болнична помощ – еднолични дружества с ограничена отговорност, са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер (до дега е било седемкратния размер)  на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

Обнародвани са и изменения в реда за провеждане на конкурсите.

Оставете първия коментар