ДВ 2011

За военномедицинската експертиза

На 23.03.2011 е обнародван извънреден брой на ДВ – бр. 24, в който е публикувана  …

Мария Радева|Автор
24 мар. 2011

На 23.03.2011 е обнародван извънреден брой на ДВ – бр. 24, в който е публикувана  

НАРЕДБА № Н-2 от 8.02.2011 за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време 

Военномедицинската експертиза е медицинска дейност, при която военномедицинските експертни органи въз основа на медицински стандарти  извършват медицинско освидетелстване на кандидатите за военна служба и на военнослужещите, като вземат експертно решение за годност за военна служба към момента на освидетелстването с прогностичен характер за определен период от време.

Като приложение към наредбата са публикувани 

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА В МИРНО ВРЕМЕ 

 

 

 

Оставете първия коментар