НРД 2011

Внимавайте с текстовете на НРД 2011!

Както бях казала, в един предходен коментар, „ако можем да се доверим на текстовете на…

Мария Радева|Автор
11 ян. 2011

Както бях казала, в един предходен коментар, „ако можем да се доверим на текстовете на НРД 2011, достъпни на официалния сайт на НЗОК” – явно не можем.

 Само един пример в подкрепа на казаното:

Така изглежда текстът на чл.21. (1) в сайта на НЗОК:

„Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична медицинска помощ за незаети практики с неблагоприятни условия и след изтичане на срока по чл. 20, ал. 3 с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията на закона и НРД.”

 Верният текст, съгласно ДВ, е: „Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична медицинска помощ и след изтичане на срока по чл. 20, ал. 3 с лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, които отговарят на изискванията на закона и НРД.”

 Разликата: след срока на договарянето могат да се сключват договори с всички изпълнители на ПИМП, не само с такива с неблагоприятни условия.

 Примерът е показателен, за препоръката, че единствено текстовете на нормативните актове, публикувани в ДВ, са автентичните и само тези текстове следва да се ползват.

 Публикуваните в този сайт текстове на НРД 2011 за медицинските и денталните дейности са идентични с текста, обнародван в ДВ. Препоръчвам на заинтересованите лица да ползват публикуваните тук текстове.

Оставете първия коментар