НРД 2015

А сега накъде …. след решението на ВАС

Методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК Методиките за заплащане на дейностите…

Мария Радева|Автор
15 май 2015

Как ще се плаща на болниците след определението на ВАС за спиране?

Методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК

Методиките за заплащане на дейностите от НЗОК са от съществено значение за работата на лечебните заведения. Методиките за заплащане съдържат конкретни правила, по които лечебните заведения следва да извършват и отчитат медицинските дейности. Неспазване на правилата на методиките е основание на лечебното заведение да не бъде заплатена съответната дейност

В ДВ 21/2015 е обнародвано ПМС 57/16.03.2015 за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане. По информация от медиите постановлението е обжалвано от сдружението на частните болници и ЦЗПЗ почти веднага. Впоследствие от сдружението на общинските болници също обявиха, че ще се присъединят към тях.

В публикацияta на zdrave.net ВАС спря лимитите на болниците се казва: На свое закрито заседание в сряда Върховният административен съд спря действието на няколко текста от Постановление 57 на Министерски съвет, а именно: чл. 3; чл. 21; чл. 23, ал. 2, т. 1 и чл. 31 от приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 на Министерския съвет на Република България от 16.03.2015 г. (обн., ДВ, бр. 21/20.03.2015 г.)

За да бъдем обективни, трябва да кажем, че ВАС не спира лимитите на болниците. Определението на ВАС спира действието на разпоредбите, обвързващи плащането на болниците с определението им стойности за извършените от тях дейности. Този извод се налага от спиране действието на разпоредбата на чл. 23, ал.2, т.1, съгласно който финансовоотчетни документи на лечебното заведение не се приемат в следните случай, че (т.1) сумите по фактурите и спецификациите не отговарят на изискванията по чл. 21 , т.е. на определените стойности.

Постановеното от ВАС определение е успех за лицата, оспорили методиката.

Какво следва след определението на ВАС?

Какъв ще е ефектът за лечебните заведения от спирането на посочените разпоредби е въпрос, чиито отговор ще стане ясен в следващите месеци.

Становището на ЦЗПЗ е, че Съдът не желае да контролира актовете на МС. Въпросният нормативен акт (ПМС, с който се приемат методиките) е от тези, които се приемат година за година и следват Закона за бюджет на НЗОК. Следователно на 9.03.2016 година, когато съдът провежда първото си заседание по делото срещу ПМС № 57, то няма да съществува в правния мир, защото вече ще е било отменено, а на негово място ще е прието ново, валидно за 2016.

Въпреки изразеното становище, остава въпросът по какъв ред ще се плаща на болниците в следващите месеци?

Силно скептична съм, че НЗОК и МС ще приеме безмълвно това положение и НЗОК ще е принудена да заплаща изцяло дейността, която ще бъде отчетена от лечебните заведения. Това е вариантът, който е силно желан от болниците и който няма да се реализира. Ограничения отново ще бъдат наложени. Това е личното ми мнение.

За разрешаване на казуса съществуват определени възможности:

На първо място смятам, че МС ще обжалва спирането на текстовете от методиката. Естествено това е процесуално право на всяка страна в процеса. А и обжалването е начин да бъде спечелено време, през което да се намери разрешение на проблема.

Възможно е 5-чления състав на ВАС да отмени спирането и тогава ситуацията се връща в изходно положение – методиките ще се прилагат.
Възможно е 5-чления състав на ВАС да потвърди определението за спиране. И мисля, че за този вариант МС ще търси решение.

Информация на МЗ Относно решението на ВАС от 13.05.2015

На второ място следва да се отбележи, че правното основание за определяне на “лимити на болниците” не е отменено. То се съдържа в чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015. Съгласно чл. 4, ал.1, т.2 РЗОК определят стойността за дейностите към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ, разпределени по месеци.
Следователно вече определените стойности си остават напълно законосъобразни.

На трето място – правното основание за приемане на цитираните методики също не е отменено. Методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ се приемат на основание чл.55е от ЗЗО.
Методиките се разработват от НЗОК и се изпращат за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването. Методиките се одобряват от Надзорния съвет на НЗОК. Управителят на НЗОК внася одобрените методики чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет.
В случай, че има политическа вола, няма пречка да бъдат приети нови методики, с текстове, идентични със спрените.

Решаването на проблемите, които ще възникнат в случай, че определението на ВАС за спиране влезе в сила е в правомощие на НЗОК, МФ, МЗ и МС.
Въпросът за мен е не дали ограничаване на плащанията за болнична помощ ще има – а по какъв механизъм ще бъдат въведени при така създадената нова ситуация.

Дали изразената от мен прогноза за бъдещото решение ще се окаже вярна – предстои да разберем …

Оставете първия коментар