НРД 2011

ДВ 101/28.12.2010 – цените на НЗОК

В ДВ бр. 101/28.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304/17.12. 2010  за приемане на обемите, цените…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2010

В ДВ бр. 101/28.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304/17.12. 2010 
за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване 
Постановлението на МС:

  • определя обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО

Приложение1 – Обеми и цени на ПИМП

Приложение2 – Обеми и цени на СИМП

Приложение3 – Обеми и цени на МДД

Приложение4 – Обеми и цени на денталната помощ

Приложение5 – Обеми и цени на болничната помощ

  •  определя методиките за остойностяване на медицинската помощ по  чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО

Приложение6 – ПИМП

Приложение7 – СИМП

Приложение8 – МДД

Приложение9 – Дентална помощ

Приложение10 – Болнича помощ

  • определя методиките за заплащане на дейностите в медицинската помощ

Приложение11 – извънболнична медицинска помощ

Приложение12 – дентална помощ

Приложение13 – болнична помощ

Ежемесечно НЗОК ще предоставя на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването отчет за изпълнението на обема и бюджета на видовете медицинска помощ.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011.

 

2 comments

Напишете коментар