Актуална информация

Важно от ДВ бр.101/28.12.2010 – промени в профилактиката и диспансеризацията

 В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 39/2004 за профилактичните прегледи и диспансеризацията  Някои…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2010

 В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 39/2004 за профилактичните прегледи и диспансеризацията

 Някои от акцентите в измененията:

 

 • Всеки личен лекар е длъжен да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18 г.
 • С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата над 18 години общопрактикуващият лекар формира рискови групи съгласно приложение.
 • Лицата над 18 години, включени в рисковите групи, при необходимост, по преценка на ОПЛ, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при съответния лекар специалист.
 •  Резултатите от проведените прегледи и изследвания на бременните и родилките до 42 дена след раждането подлежащи на профилактични прегледи, осъществявани на диспансерен принцип се отразяват в “Карта за профилактика на бременността”, включена в медицинския софтуер на лекаря, наблюдаващ бременността и изготвена по образец съгласно приложение.
 •  На диспансеризация подлежат всички лица, на които е осъществена трансплантация на органи, тъкани и клетки. Диспансеризацията се извършва в лечебното заведение, в което е осъществена трансплантацията. Лицата, на които е извършена трансплантация в лечебни заведения извън РБ, се диспансеризират в избрано от тях лечебно заведение след подаване на заявление до ръководителя на лечебното заведение.

Измененията, влизат в сила от 01.01.2011.

 Актуален текст на Наредба 39/2004 с указване на измененията  ТУК 

 

16 comments

 • Мария Добринова

  Здравейте,
  Диспансеризирана съм при лекар специалист ендокринолог с диагноза МКБ М80.8 Друга остеопороза с патологична фрактура. На какви изследвания имам право, които плаща здравната каса и през колко време. В кой държавен вестник може да се намери тази информация? При диспансерен преглед при специалиста освен първичен имам ли право на вторичен преглед в рамките на един месец?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Обемът от дейности (за 2016) за т. нар. дипансерни диагнози се съдържа в Приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист по Решението“

   РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 е обнародвано в ДВ 25/31.03.2016
   Съгласно § 23, ал. 1 неразделна част от това Решение са следните приложения (вкл. и приложение 9), които се обнародват в притурка към „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК.

   Публикуването в притурка е малко особено, но може да се запознаете с текста на приложение 9 на страницата на НЗОК

   За диагноза М80.8 е посочено:
   Общ брой прегледи за календарна година при диспансеризиращия лекар – 2 пъти годишно – с препоръчителен период на медицинските дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението – на 6 месеца.

 • ХристинаПеткова

  Здравейте,
  Дъщеря ми е дигностицирана с Междупредсърден септален дефект (Q21.1). Вече два пъти наблюдаващият кардиолог я пуска към здравната каса за диспансеризация (веднъж на 01.01.2016 ивтори път на 03.05.2016), но така и не се появява в като динспансерна. Въпросът ми е защо? Може ли касата да отказва диспансеризация на пациент със заболяване, подлежащо на такава?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Моят съвет е да поискате информация на място в съответната РЗОК.

   В случай, че са спазени всички изисквания за включване на лицето в диспансерна листа и документите са изготвени правилно – РЗОК няма правомощие на откаже. РЗОК следи единствено да са спазени правилата.

   На място в РЗОК ще получите най-точна информация за причината пациентът да не се включва в диспансерна листа.

 • Здравейте, имаме следния проблем. Майката на съпругата ми от над 10 г.е диспансеризирана с диагноза N 18.8 /Др. пр. на хрон. бъбр. недостатъчност/ има и ТЕЛК над 98 %. От над 5г. е на подържаща терапия с Mircera, за която на 6 мес. кандидатства пред НЗОК. Проблема е, че тя разви и Паркинсон / за което също се води на отчет/ и в момента е лежащо болна. До момента имаше разбиране от страна на специалистите да не я водим по болници, а само да и следят лабор. изледвания. Но нефролога реши, че след като не ходи лично на преглед /за N 18.8 е 4 пъти в годината/, ще има голям проблем при проверка от НЗОК /макар че не виждам как може да се докаже документално/. Не пожела и като краен вариант за платено дом. посещение. В крайна сметка след ултиматум – заплаха , че лицето ще бъде снето от отчет съпругата ми подписа че „пациента се отказва от диспансеризация по искане на близките“. Варианта, който ни бе предложен в замяна е ОПЛ, да издава направление за нефролог на 6 мес., на базата на което да той ще я „прeглежда“ / естествено пак без да я водим/ и ще оформя документацията за кандидатсване пред НЗОК за издаване на протокол за скъпоструващото лечение. След среща с ОПЛ и запознаване по- подробно с правата на пациента и нормат. уредба , разбрахме че сме били подведени , т.к. лице, което е с доживотно заболяване може да бъде свалено от отчет само по негово искане и заплахите са били неоснователни. От друга страна ОП ни информира, че няма право да дава направление за хронично заболяване, което подлежи на диспансеризация; в този смисъл трябва. да ни да дава направление за нефролог на друго основание/ което меко казано пак е нарушение и системната му практика също подлежи на санкция/. В крайна сметка ни посъветва да търсим друг специалист, при когото да бъде заведена на отчет. Такъв не можем да намерим т.к. отказват с мотива, че не могат да вземат пациент, за когото не може да бъде осигурява преглед в кабинет на 3-ри месеца. Отказват и друга форма срещу заплащане / дом. посещение/. Въпросите ми по – конкретно са следните: Би ли могло да се пледира в НЗОК, че отписването е невалидно предвид, това че не е подписано лично от лицето / лицето не е под запрещение, въпреки че съпругата ми има пълномощно да го представлява , такова не е прилагано към документацията, освен това е направено под натиск/? Ако се установи от ЛКК че пациента е лежащо болен инвалид, съществува ли начин по законов път да се възпрепятства отказването на мед. помощ от специалист в домашни условия? Ще съм Ви Благодарен ако ми дадете някакви насоки в тази ситуация.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   За съжаление Вие сте типичен пример за това как ставате „жертва“ на здравната система в резултат на собственото си незнание.
   Поведението на специалиста и на ОПЛ.

   Как пациента, при положение че е правоспособен – се отказва от диспансерино наблюдение чрез близките си – е повече от скандално.

   Не мога да коментирам ситуацията с диспансерното наблюдение, защото какво ви е казано на вас и как действително е подадена информацията в РЗОК – може да се установи единствено след проверка в РЗОК. И в тази връзка аз ще ви посъветвам да се обърнете за информация и съдействие към РЗОК – където след като видят какво е състоянието на лицето по отчетените документи – да ви окажат необходимото съдействие.

   При всички случаи вие явно имате проблем с личното явяване на преглед на пациента.
   В случай, че състоянието на пациента възпрепятства посещение в лечебното заведение – пациентът има право на домашно посещение. Затова и всички договорни партньори на РЗОК посочват в графика си часове за домашни посещения.

   Условие за извършване на домашно посещение е и вида на медицинската услуга. В случай, че прегледът е такъв, че може да се извърши в домашни условия – лекарят не може да откаже домашното посещение.

   В случай, че прегледът е свързан с нещо специфично, напр. апаратура, която няма как да бъде пренесена в домашни условия – тогава пациентът трябва да отиде до лечебното заведение.

   Дали домашното посещение ще е срещу заплащане или не – това е друг въпрос.
   Най-вероятно специалистът ви отказва защото не му се занимава или не знае какво да прави в този случай.
   Ако лекар отказва домашно посещение – може да се обърнете за съдействие към РЗОК. Но помислете как ще се развият отношенията ви в бъдещите със специалиста ако тръгнете със жалбите

   Мисля, че най-добре е спокойно да обсъдите ситуацията със специалиста, смятам, че в случая има някакво неразбиране и от двете страни, което може да бъде преодоляно.

 • Здравейте мога ли да се откажа от диспансеризация направена ми вече от специалист и да не се водя на диспансерен отчет

  • Мария Радева

   Съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията: „Диспансеризацията е доброволна, с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и следващите от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс.“
   Следователно ако не сте в хипотеза на задължителна диспансеризация, никой не може да ви задължи да се ползвате от този метод на наблюдение на определи заболявания, т.е. може да се откажете от диспансеризацията.

 • Здравейте!
  Преди един месец ми беше извършена сърдечна операция,пластика на митралната клапа.След последния контролен преглед в клиниката,където ме оперираха получих амбулаторен лист с препоръка за диспансеризация при кардиолог.Личният ми лекар не беше в състояние да вземе отношение,което оставям без коментар.
  В приложението на Наредбата на МЗ относно профилактика и диспансеризация не открих член,който касае следоперативно наблюдение при сърдечни операции.
  Моля за Вашето компетентно мнение с съвет.
  Благодаря!

  • Мария Радева

   Диспансерното наблюдение от ОПЛ или специалист – зависи от съответното заболяване. От съществено значение е точното определяне на заболяването, т.е. неговото кодиране съгласно МКБ.
   Приложение 14 към НРД 2014 съдържа ПАКЕТА ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИСТ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА.
   За да отговоря на Вашия въпрос следва да зная точния МКБ код на вашето заболяване.

 • Огняна Огнянова

  преди години време бях диспансеризирана поради хронично автоимунно заболяване / Хашимото, с възли/, но при последното ми посещение, което беше доста отдавна, ми съобщиха, че поради някакви изменения и нови наредби, вече не се водя на диспансер при тях и да се обърна към личният си лекар.
  последният заяви, че не е компетентен, или не му е в правомощията, или май в ДКЦто няма еднокринолог…. нещо такова, не си спомням вече, но и няма значение.
  та сега ей така си карам, без диспансер и си определям дозите на лекарствата по усет, така да се каже.
  та въпросът ми е :
  какво трябва да предприема, за да се водя отново на диспансер, при добри специалисти. / аз съм здравно осигурена/

  • Мария Радева

   Здравейте! Благодаря за въпроса!
   Трудно мога да отговоря изчерпателно, защото не казвате точната диагноза. Диспанерното наблюдение зависи от точна диагноза или както се казва от МКБ кода на заболяването.
   Като начало бихте могли да се обърнете към РЗОК да проверите актуалното състояние на диспансерното Ви наблюдение, дали наистина е преустановено, поради каква причина и т.н.
   Личният лекар е този, който ще Ви ориентира в ситуацията. Той познава здравословното Ви състояние, знае хроничното Ви заболяване, както и това към какъв специалист да Ви насочи.
   А

 • защо трябва да минавам през психодиспансер за медицинско и може ли ли психиатьр на практика в медицински център да го завери

  • Мария Радева

   Благодаря, че сте посетили личния ми сайт.
   Не разбирам въпроса Ви, защото има различни видове медицински удостоверения, за които се прилагат различни изисквания. Ако ми кажете повече фактология по случая – бих могла да отговоря на зададения въпрос.
   Искам да подчертая и още нещо – в някои случаи лицето, което изисква медицинското свидетелсто определя как да бъде издадено, които изисквания трябва да се спазват.

Напишете коментар