ДВ 2017

Бюджетът на Министерство на здравеопазването за 2017 година

Публичното финансиране на здравеопазването се осъществява от три източника: # Бюджет на Министерство на здравеопазването…

Мария Радева|Автор
25 ян. 2017

Публичното финансиране на здравеопазването се осъществява от три източника:

# Бюджет на Министерство на здравеопазването

# Бюджет на Национална здравноосигурителна каса

# Общински бюджети за здравеопазване

Законът за държавния бюджет на Република България за 2017 е обнародван в ДВ 98/2016.

В чл. 15 от закона е утвърден бюджетът на Министерството на здравеопазването за 2017

Оставете първия коментар