НРД 2012

Бюджетът на МЗ – видове медицински дейности, субсидирани от държавата

В ДВ 106/30.12.2011 е обнародвано ПМС 367/29.12.2011 за изпълнението на държавния бюджет на Република България…

Мария Радева|Автор
31 дек. 2011
Медицински дейности, субсидирани от държавата

В ДВ 106/30.12.2011 е обнародвано ПМС 367/29.12.2011 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012.
С постановлението се утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2012.
Държавните органи, министерствата и ведомствата в срок 10 дни от обнародването на постановлението в „ДВ“ трябва да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница.

За какви медицински дейности ще плаща държавата, чрез бюджета на Министерство на здравеопазването, през 2012? Следва ….

Оставете първия коментар