Публикации

Бюджетът на НЗОК 2011 – поглед отвъд числата – административна регулация, разширен обхват на здравното осигуряване, премахване на привилегии

        Материалът е публикуван в www.zdrave.net http://www.zdrave.net/Portal/WeekGuest/Default.aspx?evntid=Cxa19dxcfLQ%3d На пръв поглед законопроектът за бюджет на НЗОК…

Мария Радева|Автор
26 окт. 2010

       

Материалът е публикуван в www.zdrave.net

http://www.zdrave.net/Portal/WeekGuest/Default.aspx?evntid=Cxa19dxcfLQ%3d

На пръв поглед законопроектът за бюджет на НЗОК е израз на икономическа логика и залага цифри, които фиксират разходите за здравеопазване през 2011.

Законопроектът за бюджет на НЗОК съдържа и още нещо – административна регулация на разходите за здравеопазване, прилагана и в предходните години. към публикацията

Текст на проекта за Закон за бюджета на НЗОК 2011  тук

1 comment

  • А защо не правиш сравнение с 2009 год? Или записаните там числа не са ти по вкуса. Например – Здравноосигурителни плащания (за медицинска дейност) 1 743 423 х.лв, от които за болници 931 432 х.лв, за лекарства 330 000 х.лв (при това без лекарства за редки болести, имунопресори и хормонотерапия), здавни вноски 1 664 000 х.лв + вноски от Републиканския бюджет 738 493 х.лв (или общо 2 402 493 х.лв) – общо приходи (+други) 2 472 943 х.лв. Индексирайте тези цифри с индексите на инфлация за 2009-та и 2010-та и ще видите какво ще се получи. Това е най-некадърния бюджет, който съм виждал. Може да стане само в Абсурдистан. Всичко е опит да се прикрият финансовите машинации със здравните вноски. Срам и позор. Що се отнася до потребителската такса – доплащането е отменено тихомълком на 10.08.2010 с промяната на закона за бюджета на НЗОК – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г. – Преходни и заключителни разпоредби –> § 9. В Закона за здравното осигуряване се правят следните изменения и допълнения: т.2. В чл. 37 ал. 5 се отменя. § 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г. – Тази подмяна все още се крие от обществото.

Напишете коментар