НРД 2012

Закон за бюджета на НЗОК за 2012

В ДВ 99 от 16.12.2011 е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2012. А…

Мария Радева|Автор
16 дек. 2011

Колко ще бъдат парите на НЗОК през 2012?

В ДВ 99 от 16.12.2011 е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2012.

А сега накъде?

Административна регулация на дейностите

Регулативните стандарти и задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ ще се прилагат и през 2012, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗБНЗОК 2012. НС на НЗОК ще определи реда за прилагане на регулаторните механизми.
Правилата за административна регулация регулативни стандарти и задължителните годишни прогнозни стойности – вече са добре познати в системата на НЗОК. И както винаги съм казвала – независимо дали ни харесват или не – регулаторните механизми са задължителни.

Какво говорят числата от бюджета на НЗОК?

Приходи на НЗОК за 2011 и 2012

Предвижданията са, че през 2012 приходите на НЗОК ще бъдат същите, както и през 2011.
Приходите от здравноосигурителни вноски са заложени да бъдат с около 12 000 хил. лева в повече. Дано само ситуацията на пазара на труда не опровергае прогнозите за повишена събираемост на вноските.
Милион и половина лева в повече е предвидно да бъдат събрани от глоби и лихви, което означава повече проверки и повече наказателни постановления.

Разходите на НЗОК за 2012

През 2012 НЗОК ще може да похарчи толкова пари, колкото и през 2011.
На служителите в НЗОК/РЗОК ще се наложи да пестят от средствата за административна издръжка, за сметка на това ще разполагат с малко повече средства за заплати.

Разходи на НЗОК за 2011 и 2012

За какво НЗОК ще плати 240 мил. повече през 2012?
240 000 хил. лева в повече са предвидени за плащане на медицинските дейности през 2012. За работещите в извънболничната помощ са предвидени същите суми, както и през 2011; единствено за денталната помощ са предвидени 6 мил. лева повече.
Предвидените за заплащанe на лекарства 104 мил. лева в повече е оправдано предвид разширяването на заболяванията, за които НЗОК ще плаща през 2012

С почти 211 мил. лева в повече ще разполагат болниците. Това не означава, че болниците ще имат по-високи задължителни годишни прогнозни стойности за лечение по клинични пътеки. Разширява се обемът на дейностите, които ще бъдат извършвани в болнични лечебни заведения и заплащани от НЗОК – диализа при терминална бъбречна недостатъчност, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания, лекарствена терапия и др.

5 comments

Напишете коментар