Трудово и осигурително право

Болничният удължава платения отпуск

В сезона на летните планирани отпуски и в сезона на летните вируси 🙂 за всички…

Мария Радева|Автор
4 юли 2012

В сезона на летните планирани отпуски и в сезона на летните вируси 🙂 за всички работодатели ще бъде полезно да знаят за едно от последните решения на Европейския съд.

Източник: Информационният бюлетин на Сиела – новини от света на правото и икономиката (www.ciela.net)

Служителите, разболели се по време на ваканция, ще могат да удължат платената си отпуска с дните от болничния, постанови Европейският съд в четвъртък.
Решението, което дойде след спор между испански профсъюз и търговска верига, влиза в сила незабавно и е обвързващо за всички страни членки на Общността, включително и България.
Без значение са размерът и икономческият сектор, в който оперира работодателят – изключения от правилото не се допускат.

Правото на платен отпуск не може да бъде интерпретирано рестриктивно, заявиха магистратите. Според съдът в Люксембург, европейската директива за работното време е ясна – служителите имат право на ваканция от четири седмици годишно, независимо от това кога са боледували. Ако работникът е получил болничен точно преди заявеният отпуск, той може да премести датата му така, че двата периода да не съвпадат. В случай, че периодът на болест се пада в края на годината и не позволи на служителя да използва натрупалите му се дни платен отпуск, то те могат да бъдат прехвърлени към следващия период.
Работодателите, които нарушават тези права, могат да бъдат съдени в Люксембург, или според националното законодателство.

В същия смисъл са и разпоредбите на Кодекса на труда.

Когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск (включително и отпуск при временна неработоспособност), ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя.

Оставете първия коментар